Принципи на личното виждане

,,Не познавам по-насърчително нещо от безспорната способност на човека да променя живота си чрез съзнателни усилия„ Хенри Дейвид Торо Опитайте се да се погледнете отстрани, докато четете тази статия. Помъчете се, поне за момент, да се видите как седите в стаята и четете. Мо­жете ли да погледнете себе си така, сякаш гледате ня­кой друг? Сега...

Как да се превърнем в първосъздатели на себе си

Проактивността е базирана на уникалната човешка способност за саморефлексия. Другите две специфични човешки дарби, които спома­гат за увеличаване на проактивността ни и за упражня­ване на лично ръководство в живота ни, са въображени­ето и съвестта. Чрез въображението си можем визуално да си предс­тавим световете, които бихме могли да създадем, ако използваме потенциала си. Чрез съвестта си...

Защо вината и тревогата са излишни

Както вината, така и тревогата са невероятно саморазрушаващи. Действат подобно на слабото его карат ни да се чувстваме зле. Пречат ни да дадем най-доброто от себе си и потискат нашата енергия. Те не допринасят за жизнеспособността ни в настоящето. Когато живеем във и със сегашния момент, нямаме време за вина или тревога. Ние живеем своя...

В какво е парадоксът?

Според големия речник „Уебстър“ парадокс е: „Мнение, съждение, явление, изглеждащо противоречащо, невероятно или абсурдно, но което в действителност може да бъде вярно. Нещо несъвместимо с общоприетото.“ Можем да добавим също така, че парадокс е онова, което се разминава с нашите очаквания. Всичко, свързано с въпроса как да живеем добре, е парадоксално по отношение на принципите,...

Позволете на жизнената сила да потече през вас

Най-сигурният и надежден начин да разберете дали следвате интуицията си е, че когато го правите, се чувствате сякаш по-живи! Когато се вслушвате в нея и й се подчинявате, „каналът“ ви ще бъде отворен и жизнената сила ще тече през вас. В буквален смисъл, през вас ще преминава повече енергия. Когато не обръщате внимание на интуицията...

Какво е себеуважение?

Съществуват много определения, но общото между тях е идеята да цените себе си. Това предполага да се обичате, да се зачитате, да поставяте на първо място себе си и нуждите си. Себеуважението означава да се държите на положение. Не само да се обичате, а и непрестанно да действате с любов и грижовност към своята личност....

Социалното огледало

Ако единствената представа, която имаме за себе си, идва от социалното огледало – от сегашната социална парадигма, от мненията, възприятията и парадигмите на хората около нас – то тя е като отражение в криво огледало в Луна парк. „Винаги закъсняваш.“ „Не можеш ли да бъдеш по-подреден?“ „Ти трябва да станеш човек на изкуството!“ „Ядеш като...

Ефективни навици

Възприети принципи и модели на поведение Континиумът на зрелостта Всеки от нас започва живота си като новородено, което е напълно зависимо от другите. Хранят ни, грижат се за нас, подкрепят ни. Без тези грижи ние бихме живели само няколко часа или най-много няколко дни. После, постепенно, в продължение на месеците и го­дините, ние ставаме все...

Страданията

Естественият път за осмисляне на живота седи в търсене на Истината. Страданията идат като последствие на нежеланието на човека да търси Истината. Страданията на хората показват, че те не са изпълнили задълженията си към Бога и към своя ближен. Бог не ни е създал нито за погибел, нито за страдания… Докато вършим волята Божия, ние...

Упражнение за планиране на своя ден

Става дума за промяна на обичайния график на деня и на обичайните стереотипи, което ще ви помогне да преминете от състоянието си на биоробот към позицията на стопанин на своя живот. Сутрин Събудете се пет минути преди да звънне будилникът (звъненето трябва да е тихо). За тази цел преди лягане дайте указание на подсъзнанието си....