Универсалният разум и квантовото поле

Цялата физическа действителност е предимно енергия, съществу­ваща в обширна, свързана през пространството и времето мрежа. Тази мре­жа, квантовото поле, съдържа всички вероятности, които могат да се пре­върнат в реалност чрез нашите мисли (съзнание), наблюдения, чувства и състояние „съм“. Но нима реалността не е нищо друго, освен безразлични електромагнит­ни сили, действащи и откликващи една на друга?...

За какво ни е мозъкът

Мозъкът ни участва във всичко, което правим, включително в това как мислим, как чувстваме, как действаме и как се разбираме с другите. Той е органът на личността, на характера, на интелекта и на всяко решение, което вземаме. Когато мозъкът ви работи добре, вие работите добре, а кога­то мозъкът ви е затормозен, е много по-вероятно да...