Понятието „идеализация“

Да идеализирате означава да отдавате прекалено, преувеличено, извънредно голямо значение на някой важен за вас аспект на живота. Преувеличаването се проявява в това, че вие изпитвате продължителни негативни преживявания, когато реалният живот не съвпада с вашите очаквания. Идеализация възниква например тогава, когато в представите ви съществува някакъв идеален модел за начина, по който трябва да...

Омразата

Който мрази, се намира под влиянието на Марса. Цветът на омразата е черен. Омразата е микроскопическа величина… Тя е микроскопическа наистина, но като влезе в кръвта на астралното тяло на човека, тя се размножава и със своите нечистотии трови човека. Омразата е в състояние да унищожи човека. Омразата се обезсилва благодарение на мъдростта. Обаче, акоомразата...

Живей в настоящия момент

За да забравиш общата картина, номерът е дасе съсредоточиш в детайлите.— Чък Паланюк В личния си живот ние не се задоволяваме да решаваме текущите задачи, а потъваме във вечни размишления какво „означава” това или онова, дали е „справедливо” или не, какво „стои зад него”, как постъпват другите около нас и пр. И след това се...

Обективност на психологическите закони

Когато вали дъжд, ние си седим в къщи или си вземаме чадър, но не ругаем небето и облаците. Ние знаем, че законите на природата не зависят от нас и просто се стремим, колкото е по силите ни и възможностите ни да се адаптираме към тях. Но ето, възниква конфликт в семейството, в службата, на улицата...

За професията и призванието на психолога

Авторитетът на една изследователска област или наука се прави от живи хора. Физиката е велика наука, защото в нея са работили блестящи личности като Архимед, Паскал, Нютон, Планк, Айнщайн. На всеки обикновен физик магически се отстъпва мъничко от рационалното излъчване на тези и други велики хора до доказване на противното, разбира се. Голямата психология, която...

Влечението към силни емоционални състояния

Хората имат още една особеност, която няма отношение към инстинктите и различните видове ментални залъгалки. Става дума за несъзнателното влечение на хората към високо емоционални (т.е. високо енергийни) състояния, към които се отнася и любовта. Както на всички е добре известно, любовта е много приятно кипене на енергии (жизнени сили) в организма на човека. А...

Парите като заместител на любовта

Парите нерядко ни служат като заместител на любовта, дори и отвъд смъртта – под формата на наследство. Понякога наследниците разбират едва при отваряне на завещанието, че очевидно са били обичани или най-малкото – харесвани. Често обаче разбират и противното – че отвъд смъртта ги на­казват заради непроявена обич към покойника. Фактът, че и тук се...

Целебният потенциал на музиката

В холотропната терапия използването на хипервенти­лацията за предизвикване на НСС за целите на изцелява­нето се комбинира с емоционално наситената музика. По­добно на холотропното дишане, музиката и другите форми на звукова технология от хилядолетия са използвани като мощни средства за промяна на съзнанието. Доб­рата музика, изглежда, е особено ценна в НСС, където из­пълнява няколко функции. Тя...