Примиряваш ли се

Всички усилия, предприемани за развитието на личността или за изграждането на характера, трябва да се полагат не за да докажем превъзходството си над останалите, а за да достигнем голямо съгласие с обкръжаващите и с онези, с които живота ни сблъсква. Примирението — това не е само морал на човека, но и негова отличителна особеност. Не...

Какво значи „муруат“

Има добродетелност, която суфиите наричат „муруат„, добродетел, която е твърде изтънчена, за да я опишем с думи. Тя означава въздържание от онези действия, в които има неуважение към някой друг, или взема под внимание неговата възраст, положение, знания, достойнства. Онзи, комуто е свойствена тази добродетел, я проявява не само по отношение на важни или достойни...

Да погледнем на вината по нов начин

Вината е навик, който се превръща в лукав крадец на време. Тя похабява енергията и годините на живота ни. Изпълва тялото ни с усещания, които могат да изложат на риск нашето психическо, емоционално  и  физическо  здраве.  Ако  имаме  трудни  моменти  и  след  това  критикуваме  и осъждаме другите или себе си, ние се обграждаме с негативна...

Какво е характерът

Характерът е картина, нарисувана в линии и бои, които ние създаваме в самите себе си. Чудесно е да се наблюдава пробуждането на стремежа към създаване на характер още в детството — както птиците притежават инстинкт да вият гнезда. Първоначално детето забелязва всевъзможни черти у възрастните, а след това приема онова, което най-много му харесва и...

Очарованието на живота

Често се учудваме, защо Бог е направил човека толкова слаб, че той най-често сякаш е обречен да бъде лош — дори съзираме в това Божия несправедливост. Този въпрос е изтълкуван прекрасно в арабските приказки от „Хиляда и една нощ“. Един цар имал за слуга голям пияница. Веднъж, за да се повесели, царят заповядал на останалите...

Легендата за Орфей

 В легендите на древните гърци, а и в тези на индусите, персите и египтяните винаги има дълбок смисъл. Много е интересно да се види, че изкуството на гърците, което само по себе си е прекрасно, има много по-дълбоко значение, отколкото може да ни се стори на пръв поглед. Като пример може да ни послужи символичният...

За какво идва болестта

Според езотеричните учения всяка болест, всяко нараняване, всяко изпитване на страдание служи в крайна сметка за очистване и пречистване. Въпреки че не винаги може би разбираме как точно става това, ако непрекъснато носим тази мисъл в съзнанието си, мо­жем да започнем да различаваме някои от ценните начини, по които трудностите ни служат. Например една болест...

Защо повечето хора се задоволяват с толкова малко

Ние живеем във времена и страна, в която почти всички се хранят редовно и разполагат с дом и дрехи. Почти всеки успява поне да преживява по някакъв начин. Но има хора, които казват: „Знаеш ли, имам достатъчно, за да се оправям някак, но не успявам да усиля желанието си достатъчно, за да привлека в живота...

Как да практикуваме самодисциплина

По пътя към истината най-високо се цени самодисциплината, защото без нея никакви наши знания и практики няма да дадат големи резултати. Самодисциплината има многобройни аспекти. Изучавайки живота на аскетите, които живеят в планини, гори и пустини, ние научаваме, че онези, които наистина са търсили истината, са правили всичко възможно, за да развият своята самодисциплина. Без...

Изборът на „труден“ родител

При всяко инкарниране ние избираме, под ръко­водството на душата си, онези родители, които не само ще ни осигурят подходяща физическа „обвивка“ за предстоящия живот, но които ще ни помогнат да про­дължим духовното си развитие. В желанието си за еволюция нашата душа ни отрежда на родителите ни не защото те ще ни дадат всичко, което личността...

  • 1
  • 2