Отъждествяваме ли се с децата си

Дълг на родителите е да определят граници за децата си, но тези граници трябва да помогнат на децата по-лесно да се приспособят към обществото, а не да отразяват неприспособеността на родителите. Ще се поясня: ако детето ви се превърне в прицел на вашите „неосъществени“ мечти, то вече няма да бъде „то“, а „вие“, преродени под...

Бащинска функция и бащина роля

Каква е разликата между бащинска функция и бащина роля? Разликата е голяма. Ролята на бащата се свежда до ня­кои добре познати на всички ни задължения: да даде името си на своите потомци и да подсигури ежедневието им чрез парите, които печели. Бащинската функция е no-скоро ли­чен дълг, отколкото социално задължение – много мъже изпълняват ролята...

Размисли върху корема

Разположен между гръдния кош и тазовата купа, коремът е далеч от техните защитни способности. От изправянето на тялото на два крака той е пострадал най-много. При движението на четири крака поне вътрешностите са били прикрити в коремната кухина. За горното покритие се е погрижил гръбнакът, крайниците са гарантирали фланговото осигуряване; отдолу го е защитавала земята,...

Как е възможно разгадаването на вътрешния свят

Психологията може условно да се раздели на две части: теории и изследователски практики. Общото за всички тях е, че се отнасят до преживявания, поведения и тяхното обуславяне. Теориите са призвани да дадат адекватно описание и обяснение на реалностите на психиката и поведението във вид на психологическо метапознание. Практиките, от своя страна, са предназначени да проучват...

Ревността е по-страшна от хероина

Макар и не без горчиво съжаление, ни се наложи да се простим с илюзиите, че щастливата любов започва с влюбването. Съществува по-коварен и сложен противник. Той прикри­ва с красиви маски лицето си, обезобразено от най-жестоката и необуздана страст, погубила за цялата история на човечест­вото милиони души. Някой вече е изпитал на гърба си разла­гащото влияние...

КАК ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ СТРАХОВЕТЕ СИ

Познаването екологията на човека може да ви направи истински свободни от натрупаните страхове. Прието е да се смята, че понятието „екология“ има отношение към опазва­нето на околната среда или към партията на „зелените“. Не, екологията на човека е нещо друго. Това е образователна сис­тема в областта на здравето, която се основава на вътрешна­та работа на...

Възприятие

Как възприемаме стабилни обекти в средата, имайки предвид вариращата стимулация? Кои са двата фундаментални подхода към обясняването на възприятието? Какво става, когато хората с нормални зрителни усещания не могат да възприемат зрителни стимули?Казвали ли са ви някога: „Не можеш да видиш това, което е под носа ти“? Или „Не можеш да видиш гората заради дърветата“?...

Какво е воля

Волята е нашата вътрешна сила, която външният свят никога не може да докосне. Тя е последният ни коз. Ако действието е това, което извършваме, когато все още можем да променим нещо в дадена конфигурация, волята е нашето оръжие тогава, когато тази възможност е изчезнала.Поставени в ситуация, която изглежда непроменяема и безусловно негативна, ние можем да...

Да можем да влизаме в резонанс с намеренията

Съзнателно мога да вляза в резонанс или пък не с всяко нещо, което искам да постигна. Моето намерение и моята вяра са достатъчни, за да накарам това да се случи. Ако външно имам определено намерение, но вътрешно съм убеден в точно обратното, моето намерение естествено не може да се осъществи, тъй като силите вътре в...

Какво представлява квантово лечение

Квант е дума, пълна с огромно значение, особено сред физиците: като съществително, това е „най-малкото количество лъчиста енергия“, но като прилагателно, квантов означава „внезапна и значима промяна“. Квантовото лечение е свързано с осъществяването на малки промени, които предизвикват големи, радиантни резултати. Тези резултати могат да са почти неуловими или огромни, но и в двата случая...