Не губете перспектива

Ето една стара приказка. Откарали един ден някакъв човек със сериозно заболяване в болнична стая, където на леглото до прозореца лежал друг пациент. Двамата се сприятелили и този до прозореца от време на време поглеждал навън и после в продължение на часове забавлявал своя прикован на леглото спътник с ярки описания на света отвън. Някои...

Да разгърнем собствения си потенциал

Какъв е в действителност божественият замисъл за мен? Какъв е моят личен енергиен потенциал, който напира да се разгърне? 1. Вътрешният потенциал е неограничен и безкраен. В този потенциал сме едно цяло с Едната сила, част от тази сила. Няма граница, няма разделяне между „моето енергийно поле” и Едното енергийно поле. В това енергийно поле...

Езикът на живота

Всичко, което изживяваме, е едно послание. Животът непрекъснато ни „говори”. „Езикът на живота” е най-важният „чужд език”, който би трябвало да научим. Ако усвоим този език, сме се научили да разбираме нашия живот и да се справяме с него Животът ни казва на неговия език, как можем да бъдем щастливи. Да живеем действително е наше...

Как можете да създадете безгранично богатство

Сега си представете: 1. Вселената е пълна с изобилие. 2. Вселената по всяко време е готова да сподели с вас изобилието си , вие трябва само да му дадете възможност „за проявление” като духовно влезете „в негово владение”. 3. Всичко започва с една идея. Идея, която не се е осъществила, е пропилян шанс. 4. Животът...

Законът за причината и следствието

Всичко случващо се на този свят се подчинява на принципа за причината и следствието. Цялото видимо Творение, както гласи и самото име, е следствие, зад което стои винаги един творец, чиято воля се проявява. Там, където съществува творение, винаги трябва да има и творец, тъй като законът гласи: „Нищо не произлиза от нищото”. Винаги има...

Законът за резонанса

Сходното привлича сходно и се подсилва от сходно. Противоположностите се отблъскват. По-силното определя по-слабото и го уподобява на себе си. Всеки може да привлече само това, което е в резонанс с на моментната му вибрация. Следователно страхът привлича това, от което се опасяваме. Нашето поведение определя нашите отношения. Ако дръпнете струна на едно пиано, то...

Идеалното партньорство

Всеки човек търси идеалния партньор, и само малко хора вярват, че са го намерили. Идеалният партньор, партньора на душата е този, чрез който и двамата могат да се развиват по най-добрия начин. Това не е само свързването между двама души, а свързването на две души, със всички произтичащи от това следствия за съвместния живот и...

Какво е същинското ви призвание

Дошъл съм на този свят с определено намерение. Мога да намеря осъществяване само, ако осъзная моето призвание, приема го и го реализирам. Професията трябва да е нещо, за което да живеем, а не от което да живеем!!! Никой не може да постигне успех в професията си, ако не обича работата си, ако професията и призванието...

Какъв е смисълът на живота

Най-общият смисъл на живота се състои в това да дам все по-съвършен израз на съвършенството на моето истинско СЕБЕ. Да живея действително самоосъзнато, да оставя чрез мен да се случи пълнотата на живота и така наистина да запълня мига. Общият смисъл на живота се състои в еволюцията, т.е. развитие, за да е възможно разгръщане, което...

Научете се любезно да казвате „не“

Ако приоритетите ви са неясни, лесно казвате „да“ всеки път, когато някой поиска да вземе от времето ви. Ако в дните си не се водите от богата и вдъхновяваща визия за бъдещето, от ясна картина за крайния резултат, която ще ви помогне да действате по-съзнателно, не е трудно действията ви да бъдат продиктувани от плановете...