Освобождаване на потиснати емоции

Освобождаването на негативни емоции е важна част от процеса за постигане на връзка с мъдростта на сърцето. Тази практика е един от пътищата да отключите своята уникална вътрешна светлина, вашите невероятни способности и да живеете живота, който заслужавате и за който мечтаете.За това упражнение ще ви е нужен лист хартия (или дневник) и химикал. Напишете...

Ролята на емоциите

Забелязали сте, че децата сякаш имат неизчерпаема енергия? Може би сте чували някой да казва: „Боже, това дете ме измори!“ Защо едно дете има толкова много енергия? В повечето случаи децата изразяват емоциите си на мига, в който ги почувстват. Ако ги боли, те плачат или викат. Ако са разстроени, всички около тях разбират. Когато...

Защо боледува човек

Болестите, мъченията, скърбите в живота на човека имат за цел да възстановят неговото нормално състояние. Когато един низш организъм действа върху един висш и взема надмощие, образува болест. А когато висшорганизъм, висш живот действа върху един низш, образува здраве. Затова, ако плътта има надмощие върху духа, човек всякога ще боледува; ако духът има надмощие върху...

Законът за резонанса

Всички познаваме от физиката понятието резонанс (от латински: resonare = връщам звука). Камертонът затрептява при определен тон, само ако този тон отговаря на неговата собствена честота. Ако не е така, за камертона този тон изобщо не съществува – защото той не може да го възприеме. Радиоприемник, настроен на средни вълни, по­ради резонанса си, ще приема...

Обкръжаващата среда като огледало

Така наречената обкръжаваща среда в действителност е огледало, в което всеки вижда само себе си. Той никога не може да види нещо друго освен себе си, защото от истин­ската, обективна, еднаква за всички хора, цялостна действителност той филтрира единствено онова, към което притежава афинитет. Който не осъзнава това, неизбежно стига до погрешни начини на поведение....

Примирението

Ако човек научи първото важно правило, че всичко, кое­то съществува, е добро, просто защото съществува, ще го обземе повече мир и спокойствие. Едва в това спокойствие той ще се научи да наблюдава нещата и те ще му разкрият смисъла си. Човек постепенно ще се освободи от фиксираността си върху идеята, че трябва да се бори...

Чувство за непълноценност

Много хора, които са били малтретирани в детството, не разбират, не вярват и не очакват да се отнасят към тях с любов. Познавали са единствено критиката, пренебрежението и жестокостта. Затова не е чудно, че са продължили да се отнасят зле към себе си като възрастни. Израснали са с убеждението, че страданието е нещо нормално, затова...

Какво са парите

Парите са обществен ресурс, главни­ят обществен ресурс. Парите нямат стойност сами по себе си, но ние им придаваме стойност, базирана на об­ществено съгласие. Ако имаш 100 долара, ще можеш да изтеглиш 100-доларова стойност от обществото, ка­то похарчиш тези пари. Причината за това е, че всички сме се съгласили, че тези 100 долара имат определена стойност....

Почукайте и ще ви отворят

 „Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори.“ (Новия Завет, Евангелие от Матея) Все пак, налага се човек да „поиска“ Техника на безопасността при общуване с егрегори Методиката съдържа няколко специални...

Да променим стандартните си реакции

Всеки кон си мисли, че неговият товар е най-тежък. Томас Фулър Ако човек се занимава с йога или някакви методи за развитие на свръхспособностите, той би могъл с усилие на волята да „изключва“  рецепторите за болка и да не реагира изобщо при нараняване на тъканите на тялото си. Можем да видим такива хора по телевизията...