За менопаузата

Баща ми преди време казваше: Пенсионират те – значи си негоден. Дават ти пенсия – значи си негоден. Моето младо Аз си мислеше: Но нали заслужено им се дава почивка на възрастните хора. Само че кой се чувства възрастен, когато кипи от енергия и ентусиазъм да сбъдва още хиляди свои желания, мечти, надежди.Кой иска да...

Използвай пречките срещу самите тях

Мъдреците намират начин да използват умелодаже враговете си.— Плутарх Действие е и да заемеш позиция – и да я удържиш. Понякога преодоляваме пречките не като ги атакуваме, а като се отдръпнем и ги оставим те да атакуват. Вместо да действаме самите ние, можем да използваме действията на опонента и да ги обърнем срещу него. Силата...

Проявление на инстинктивното начало

Учените дори са въвели специален термин – „примативност“ (да не се смесва с примитивност!), който показва степента на проявеност на вродените инстинкти в поведението на човека. Високо примативни са хората, при които инстинктивното начало в поведението е силно проявено, т.е. те вземат решения, ръководейки се преди всичко от инстинктите си. Ниско примативни са хората, при...