Терапевтичен тренинг (30 мин.)

Къде: пред вашите компютри

Цена: 25.00 лв.  

Съдържание:
1. Техника за заземяване.
2. Техника за енергийна защита.
3. Повишаване на Вашата енергия.
4. Медитации и визуализации.


ПОДАРЪК: Медитация Вътрешно дете (30 мин.)