Его

Човекът е започнал своя живот на земята, получавайки храна от растителното царство. Той и за миг не се е замислял, че растенията, цветята и плодовете носят в себе си живот и искат от него същата любов, която той желае да получи от всяко същество. Неговата слепота се увеличава, когато отнема млякото на малкото теленце, което...

Даване и спазване на обещания

В центъра на нашия Кръг на Влияние лежи способност­та ни да даваме и спазваме обещания. Ангажиментите, които поемаме пред себе си и пред другите, и чест­ността при изпълнението им, е същностната и най-ясна проява на нашата проактивност. Това е и същността на израстването ни. Чрез наше­то себеосъзнаване и съвест откриваме слабостите си, нещата, които можем...

Начинът, по който виждаме проблема, е проблемът

Хората проявяват интерес, когато видят как се случват хубави неща в живота на отделни индивиди, се­мейства, организации, които са базирани на твърди, из­държани принципи. Те се възхищават на личната им сила, семейното единство или груповия дух и зрелост на адаптивната синергия. И когато задават въпроса: „Как го постигнахте, научете ме на техниките за това?“, те...

Интуиция и инстинкт

Хората често бъркат тези две понятия. Всъщност интуицията и инстинктът са съвсем различни неща, макар и помежду им безспорно да има връзка. Животните действат според инстинктите си – това са генетично програмирани механизми, които по естествен път ги насочват как да оцеляват и да продължават рода. Хората, подобно на животните, също притежават инстинкти за самосъхранение...

Да следваме интуицията си

Едно е да чуваме и усещаме интуицията си и съвсем друго – да рискуваме да предприемем действия съобразно това, което тя ни подсказва. Тук можем да се натъкнем на сериозно предизвикателство. Възможно е да се запитаме дали наистина трябва да се доверяваме на „шестото си чувство“ до степен, че то да определя поведението ни. Боим...

Как да различаваме интуицията от другите гласове

Как да различаваме гласа на интуицията си от всички други мисли и чувства, бушуващи в нас? И отговорът е много важен. Преди наричах интуицията „вътрешен глас“, но впоследствие си дадох сметка, че в нас говорят множество гласове. Те често изпадат в противоречие един с друг и понякога е доста трудно да познаем кой от тях...

Що е интуиция?

Съществува универсална, разумна жизнена сила, която присъства навсякъде и във всичко Тя е заложена във всеки от нас като дълбока мъдрост и вътрешно познание. Можем да получим достъп до нея посредством интуицията си – чувството, което ни казва кое в даден момент е правилно и истинно за нас. Вероятно хората, които не са свикнали съзнателно...

Какво са нашите навици

„Ние сме това, в което постоянстваме. Добродетелта не е действие, а навик„. Aристотел Характерът ни в основата си се състои от нашите навици. Според една максима – „Ако посееш мисъл, ще пожънеш действие; ако посееш действие, ще пожънеш навик; ако посееш навик, ще пожънеш харак­тер; ако посееш характер, ще пожънеш съдба“. Навиците са могъщи фактори...

Какви са твоите мисли

В своето настояще ти мислиш за бъдещето, така че когато стигнеш в този бъдещ момент, бъдещето ти ще бъде подготвено за теб и от самия теб. Голяма част от това, което преживяваш днес, е резултат от мислите за този момент, които си имал вчера, онзи ден или миналата година… Всяка твоя мисъл, която е насочена...

Как сами създаваме всички ситуации

Често ме питат: щом сами създаваме всички ситуации в своя живот, възможно ли е да предотвратим развитието на неблагоприятните събития? Не само, че е възможно, но е и необходимо! Възможно е предварително да разберем за приближаването на дадена стресова ситуация и да променим събитията. За тази цел разработих специална техника, която нарекох „Ваксина против стрес“....

  • 1
  • 2