Какви са твоите мисли

В своето настояще ти мислиш за бъдещето, така че когато стигнеш в този бъдещ момент, бъдещето ти ще бъде подготвено за теб и от самия теб. Голяма част от това, което преживяваш днес, е резултат от мислите за този момент, които си имал вчера, онзи ден или миналата година… Всяка твоя мисъл, която е насочена...

Как сами създаваме всички ситуации

Често ме питат: щом сами създаваме всички ситуации в своя живот, възможно ли е да предотвратим развитието на неблагоприятните събития? Не само, че е възможно, но е и необходимо! Възможно е предварително да разберем за приближаването на дадена стресова ситуация и да променим събитията. За тази цел разработих специална техника, която нарекох „Ваксина против стрес“....

Божественият импулс

Първият въпрос, който възниква при споменаването на тази тема, е какво е Божествен импулс и откъде произлиза? Всяко движение, всяка вибрация, всяко действие имат някакъв източник. Затова в Библията се казва, че „Словото беше Бог“. Слово тук означава вибрация, а вибрацията означава движение. Вибрацията е първият, изходният аспект на Създателя. Всеки импулс, всяко движение на...

Упражнение за увереност

Препоръчвам ви да правите това упражнение всеки ден, докато придобиете увереност в себе си и в своите сили. Застанете прави или седнете, изправете гърба и изпънете раменете, усмихнете се. Вие сте стопанин на този свят, вълшебник. Кажете: „Това е моят свят. Аз съм го създал/създала сам/сама заедно с хората до мен, заедно с Майката Природа,...