Обидата

Малка е тежестта на обидните думи… В умствения свят обаче произвежда голям ефект. Достатъчно е една обидна дума да падне върху човешкия мозък, за да предизвика някакъв удар. Съвременните хора се обиждат лесно и по този начин развалят отношенията си. Как трябва да се справи човек с обидата? Обиди ли те някой, не повтаряй думите,...

Недоволството

Човек трябва да знае, че недоволството не е негово. То не е присъщо на човешкото естество. Човек приема недоволството от низшите същества и го носи в себе си, отхранва го като свое. Съвременните хора се поддават на недоволството, поради което страдат, усложняват живота си. Опишете сега признаците на недоволството. Какъв е цветът му? Ще кажете,...

Гневът и гордостта

Що е гневът? – Неурегулирана енергия. Гневът не е естествено състояние за човека. Гневът е превърната сила в низходяща степен. Той е излишна енергия. Как се е създала тази енергия? Всяко желание, което среща на пътя си съпротивление, се пречупва. Половината от неговата енергия се превръща в една ненормална топлина, която отива в мозъка, и...

Безпокойството

БЕЗПОКОЙСТВОТОИма една жица в Природата, по която тече енергията на безпокойството и смущението. Щом се докоснеш до нея, веднага започваш да се безпокоиш – нейната енергия те засяга. Като знаеш това, стой на разстояние от тази жица, не я пипай. – На пътя ми е тя. – Мини по друг път. Не минавай всякога по...

За принцовете и принцесите

ЖЕНА — самка, която има МЪЖМЪЖ — самец, който има ПАРИ(виц) Жалко, че генералите се женят още когатоса лейтенанти!(разговор между две застаряващи девици) Толкова съществено важен за всички живи организми процес като размножаването не може да бъде оставен без контрола на инстинктите. Съответно и любовта като най-силното чувство е глас именно на този най-първобитен (първичен)...

Шум в ушите

Онова, което на пръв поглед изглежда незначителен и безобиден симптом, междувременно засегна шест милиона души в цял свят и по този начин се превърна в истинска епидемия. Tinnitus произхожда от латинското „tinnire” и означава „звън”, „пищене”. Често се превежда и като шумолене, бръмчене, камбанен звън, жужене, свистене, тропане, подсвиркване, дрънчене, звънтене и дори плач. По-голямата...

Превит гръб, извит гръб и „бастун”

Превитият и извитият гръб са двете страни на една и съща монета. Превитият гръб издава едно превито и дори пречупено дете, или – само че по-късно – съответния възрастен човек. Но именно тази натрапваща се на погледа честност на симптома най-често е трън в очите на възпитателите. Те не желаят да изгубят своето влияние и...

Лечение на раздвоението

Нашият интелект сътвори нов свят, който доминира над природата и е изпълнен с чудовищни машини. Те са несъмнено полезни до такава степен, че не виждаме никаква възможност да се разделим  с тях или да не им се подчиняваме. Човекът е обречен да следва авантюристичните подбуди на своя научен и откривателски дух и да се възхищава...

Да ти липсва баща е като да ти липсва гръбнак

Психичната идентичност на човека се основава на чувството му за собствен гръбнак, който му осигурява опора отвътре. Отсъствието на бащата води до липсата на вътрешна структура у детето – това е именно същността на отрицателния бащин комплекс. Човек с отрицателен бащин комплекс не се чувства структуриран отвътре. Неговите идеи са объркани, има трудности при поставянето...

Взаимоотношенията глава – тяло

Чувствените хора са по-открити към поривите на сърцето, но и тези пориви също са заплашени от едноличното господство на главата. Например при влюбването хладнокръвната глава е длъжна безпомощно да гледа как горещото сърце поема властта. Тя обаче не приема всичко спортсменски, а веднага започва да разпределя вина, при което настоятелно твърди, че някой е завъртял...