Ново ниво на мислене

Алберт Айнщайн е казал: „Значителните проблеми, с ко­ито се сблъскваме, не могат да бъдат решени на също­то ниво на мислене, на което сме били, когато сме ги създали или когато те са се появили“. Ако се вгледаме около нас и в нас, откривайки пробле­мите, ще започ­нем да разбираме, че те са дълбоки, фундаментални и не...

Когато искаш повече пари

Твоята цел в този процес е да извикаш в съзнанието си образи, които те карат да излъчиш вибрация, която до­пуска парите. Целта е да създаваш образи, които те карат да се чувстваш добре. Целта е да намериш емоцията на това какво би било да имаш повече пари, вместо емоция­та на това какво е да нямаш...

Когато чувстваш, че в живота ти не достигат пари

Много хора гледат на парите като средство, благодарение на което протича голяма част от фи­зическото им Благополучие. Много хора обаче са съсредоточени върху отсъствието на пари, вместо върху присъстви­ето им в тяхното преживяване. Те често идентифицират неща, които желаят, но си пречат да получат онова, което желаят, тъй като са свикнали повече да забелязват лип­сата...

Модел „Тиранин – Жертва“

Основни положения: 1. Човекът съществува отделно от околната среда. Моделът разглежда човека отделно от заобикалящия го свят, като ги противопоставя. Външният свят се представя като чужда среда. Спомнете си старото определение за материята, дадено от Нютон и последователите на картезианството. Материята представлява обективна реалност, съществуваща извън и независимо от човешкото съзнание. Помислете за това! Това...

Как е възможно да постигна всичко за 60 дни

Казвате, че за 60 дни можем да направим всичко в живота си такова, каквото искаме да бъде. Как точно предлагате да го направим? Абрахам: На първо място трябва да разбереш, че всичко, което изживяваш сега, е резултат от мислите, които си имал в миналото. Тези мисли буквално са поканили или нагласили всички обстоятелства в живота...

Нашата интимна връзка с водата

Нашата връзка с водата е извечна. Тя образува нещо като екран, върху който изживяваме живота си. Водата е метафора за вечното пътуване на душата, тъй като тя непрекъснато се възражда чрез изпаренията, валежите, изтичането и връщането.  Копнежът да се поддадем на комфорта на водата под различни форми води началото си от самото начало на нашия...

Медитация в съчетание с пранаяма

Тази проста йогийска техника пранаяма може да се изпълнява независимо от мястото, където се намирате. Ефектът от постигнатата релаксация се усеща моментално. Пранаяма – регулирано дишане при йогите. МЕТОД: 1. Прочетете инструкциите и се опитайте да изпълните упражнението един-два път, за да сте сигурни, че то ще бъде ефективно. 2. Седнете удобно на стола със...

Какво е това стрес?

Тази дума се използва в нашия речник отскоро. Заимствана е от английския език (stress – напрежение) и означава състояние на напрежение, възникващо у човека под влиянието на силни въздействия. Ние придаваме на този термин негативно значение, като забравяме, че той означава определен процес, движение. Тоест, самото напрежение не може да бъде нито лошо, нито добро....

Защо не си спомняме миналите животи

Още преди да дойдеш на Земята, ти си взел решение да нямаш спомени от предишните си преживявания, защото те биха те объркали и биха ти попречили да твориш. Решил си да имаш само усещане, Напътствие, което извира отвътре. Определил си, че това Напътствие ще идва под формата на емоция, която ще усещаш. Твоето Вътрешно Аз...

Какво представляват чакрите

    1. Коренна чакра: Този енергиен център се намира в основата на гръбнака. Тя се свързва с вибриращата енергия на червения цвят и с физическата енергия, оцеляването и сексуалността. Въпреки че съвременните интерпретации на тази чакра си противоречат по отношение на нейната връзка със сексуалността, в древната традиция се смята, че това е чакрата на...