Затворената ни малка група е пространаство за вас да практикувате НЛП.

4 срещи по 90 минути съм разпределила през няколко седмици:

1 среща: 10 април (събота) от 16:30ч. до 17:30ч.

2 среща: 24 април (събота) от 16:30ч. до 17:30ч.

3 среща: 15 май (събота) от 16:30ч. до 17:30ч.

4 среща: 29 май (събота) от 16:30ч. до 17:30ч.


ЦЕЛ на срещите в затворената група:

1. Обсъждане на динамиката в груповия процес – вашите нужди;
2. Практикуване на техниките от НЛП;
3. Развиване на емоционална интелигентност;
4. Обогатяване на собствения личностен опит.


Къде: пред вашите компютри

Цена:  99 лв. за всички 4 срещи

Между срещите ще ви давам домашни задачи за практикуване, подходящи филми и книги.


За записване на Е-mail: svetlushall@gmail.com


ЗАПОВЯДАЙТЕ!