АНИМА И АНИМУС

Какво представлява факторът, който създава проекциите? Ако драматизираме това състояние, както обикновено прави несъзнаваното, ще видим на психологическата сцена един човек с насочен назад живот, който търси своето детство и майка си и бяга от студения, зъл, неразбиращ го свят. Нерядко редом с такова синче виждаме майка, която изобщо не желае синът й да порасне,...

Предназначение на болестите

Болестите показват пътищата на нашето отклонение от великия Божествен живот или от правата мисъл. Природата изпраща болестите като начин за изправяне на погрешките. Не считайте, че болестите са наказание. Болестите са до известна степен наказание, но те дават знание и с тях ви се продължава животът. Ако не бяхте боледували, мнозина щяхте да заминете за...

Психоенергийно Айкидо

Психоенергийното Айкидо е изкуство за ефективно взаимодействие с външния свят. За да го овладеете напълно, просто е необходимо да анализирате житейските ситуации стъпка по стъпка – както миналите, така и тези, които възникват в ежедневието. Постепенно този процес се автоматизира и у вас се появява ново възприятие на света, формира се нов модел на съзнанието...

Определение за „навик“

За нашите цели ще определим навика като пресечната точка между знанието, умението и желанието. Знанието е теоретическата парадигма – какво да се направи и защо. Умението е как да се направи, а жела­нието е мотивацията, искането да се направи. За да се превърне нещо в навик, трябва да са налице и трите съставни части. Може...

Защо животът не може да бъде справедлив?

Независимо от причините, ние действително желаем да цари справедливост. Искаме да зависим от нещо конкретно и да имаме гаранции за безопасността, сигурността и благосъстоянието си. Това, че такива гаранции не съществуват, не ни пречи да ги изискваме. Много от защитните механизми, илюзиите и разочарованията ни са резултат на неприемането на факта, че животът е несправедлив....

Какво виждаме, когато не знаем какво гледаме?

Това, което възприемаме със сетивата си, когато нещата започ­нат да се разпадат, вече не е състоянието на обитаем ред, a tohu va bohu – безформената пустота, и tehom – бездната (казано на библей­ски език). Това е хаосът, който се крие под крехката повърхност на нашата сигурност. Именно от този хаос, чрез Словото, Бог извлича реда в началото...

ЦЯЛОСТНАТА ЛИЧНОСТ

Колкото по-обемно и по-важно съдържание на несъзнаваното се асимилира от Аза, толкова повече той се доближава до цялостната личност, макар че никога не може да я достигне. Това неизбежно води до инфлация на Аза, ако той не бъде критично разграничен от несъзнаваните фигури. Но такова разграничение има практически успех само тогава, когато на критиката се...

Как мога да сложа край на болката

Онази, която е полезна за нас, естествената болка, неизменно има край. На физически и емоционално здравото тяло е присъщо да се стреми към състояние без болка. Има физически заболявания и страдания, които предизвикват хроническа болка. За щастие не е задължително емоционалната болка да стане хронична, освен ако не се стараете да я задържите. Естественият процес...

Причини за болестите

Дойде ви някоя болест. Тя е условие, задача, която трябва да решите правилно. – Ама защо ми дойдетази болест? – Това не е важно. Важно е как ще се справите с нея. Казваш: „Болен съм.“ – Какво трябва да се прави? Да оздравея. Първоначално ти си бил здрав, отпосле си заболял. Болестта е резултат. Хората...

Ролята на символите

Когато медицинският психолог прояви интерес към символи, той започва с „естествените“ символи, различни от „културните“ символи. Първите произхождат от несъзнаваните съдържания на психиката и следователно представляват огромен брой вариации върху основните архетипови образи. В много случаи те все още могат да се проследят до техните архаични корени – т. е. до идеи и образи, които...