В какво е парадоксът?

В какво е парадоксът?


Според големия речник „Уебстър“ парадокс е:

„Мнение, съждение, явление, изглеждащо противоречащо, невероятно или абсурдно, но което в действителност може да бъде вярно. Нещо несъвместимо с общоприетото.“

Можем да добавим също така, че парадокс е онова, което се разминава с нашите очаквания.

Всичко, свързано с въпроса как да живеем добре, е парадоксално по отношение на принципите, в които са ни карали да вярваме.

Например учили са ни, че е погрешно и дори опасно да обичаме себе си и че в такъв случай никой няма да ни обича.

Това е парадоксално, защото колкото повече обичаме себе си, толкова по-щедра любов излъчваме и получаваме.

Също така колкото по-голямо внимание обръщаме на своите нужди и потребности, толкова по-неустоимо привличаме околните, които ни предлагат помощта си.

Впрочем колкото повече се грижим за другите по най-себеотрицателен начин (към което са ни призовавали), толкова по-силно дразним самите себе си и тези, за които се грижим.

Друг парадокс: колкото по-сигурни в себе си се чувствате, толкова по-открити и уязвими изглеждате в очите на останалите и толкова повече власт ви се предоставя.

Учили са ни, че трябва да се отбраняваме и защитаваме, че не бива да се показваме уязвими, защото другите ще се възползват от нас. А в действителност се получава обратното.

Хуморът ще ви позволи по-лесно да разберете смисъла на парадокса.

Смейте се над себе си и над другите. Не възприемайте нещата чак толкова сериозно. Животът е игра и всички ние сме участници в нея. Най-доброто в нас може да се прояви, когато се отпуснем, когато се забавляваме и играем спонтанно играта.

Това е парадоксът на живота. Наслаждавайте му се.


Джобен психотерапевт – Сузана Макмахън