Завистта като препятствие

Често я бъркат с ревността, но ревност означава страх да не загубим нещо или някого, който е ценен за нас, докато завистта означава да ни заболи, когато желаем нещо или някого. Например, някой може да почувства ревност, ако съпругата му разговаря с привлекателен мъж. Това чувствопроизтича от страха, че тя ще хареса този мъж повече...

Разновидности на страха

Повечето хора, които са склонни да отлагат, се страхуват от нещо, без дори да осъзнават от какво точно. Ето някои от най-често срещаните страхове, които ни карат да отлагаме нещата ден след ден: Убеждението, че не заслужаваме успех. “Мисля си, че хубавите неща се случват на другите.Малтретираните деца често растат в семейства, в които се...

Как да изразяваме емоциите си

Но нека най-напред да обясним какво е емоция? Това е смущение, временно безпокойство, предизвикано от външна причина или плод на нашите убеждения. Повечето емоции произтичат от очакванията ни, които възник­ват вследствие на нашето незнание да обичаме правилно и истински. Любовта лекува, а омразата разрушава! В този смисъл колкото повече емоцията произтича от омраза, толкова по-силно...

Проблеми с теглото

Когато говорим за проблеми с теглото, се има предвид както наднорменото, така и ниското тегло. Да си ненормално слаб, показва, че се разграничаваш от ма­териалния живот. За теб той няма особено значение и ти често търсиш убежище в интелектуалния или в астралния свят. Недостатъчното тегло означава, че не смяташ, че си достатъчно важен и не...

Ухо и слух

Ушната мида или външната част на ухото има подчертано женски характер. Там, където за окото е достъпен по-активен контрол, ухото е пасивно. То винаги остава отворено, също и през нощта – женската половина от денонощието – и не се поддава на насочване и контрол, а съответно не може и толкова добре да се концентрира. По...

Оценка на симптомите

Най-драстичното на пръв поглед различие от традиционната медицина е нашата позитивна оценка на симптомите. Говорим за обвързване със симптомите, за да установим какво липсва на пациента и кое предизвиква тези симптоми, респ. грешки. Ако освободим симптома от неговата негативна оценка, той може да се превърне в ценен указател за липсващите теми и да ни помогне...

Изкривявания на носната преграда

     Този симптом почива на едно асиметрично носово образувание. Подобно па гръбначния стълб, носовата преграда може да се наклонява на една страна, като в такъв случай повече или по малко се стеснява. Значението на този симптом се изяснява най лесно, ако хвърлим поглед на Изток. Централна роля в индийския йогизьм играе прана, нахлуващата чрез дишането...

Болест и първообраз

Болестните картини изобразяват полета. Всеки симптом притежава не само собствена телесна форма, но и околно поле от първообрази на поведение и стратегии за преживяване. При всяко заболяване определено количество енергия се устремява към една твърда структура, която е дълбоко вградена като първообраз в неосъзнатото. Може да се забележи само формалният аспект -по подобие на върха...

Проблеми на стойката

Външната стойка съответства на вътрешното положение, респ. го въплъщава. Ако някой се помъчи да потуши своето вътрешно поведение със съзнателно приета външна стойка, това най-често се забелязва от околните и започва да създава проблеми на засегнатия. От друга страна, някои съзнателно предприети външни промени – например в смисъла на ритуали – могат успешно да предизвикат...

Ваксината „Антинеудачник“

„Често ме питат, как съумявам да изглеждам толкова добре за годините си. Отговорът е прост – не общувам с хора, които са ми неприятни“. Шарън Стоун За да не влезем някой ден в „отбора“ на неудачниците, такива като нашия приятел-несретник (а рано или късно това задължително ще се случи, даже и да имате железен имунитет...

  • 1
  • 2