Как да премахваме блокажите, причиняващи страха?

Естествените житейски превратности могат да генерират лично израстване или да създадат лични страхове. Кое от тях доминира, зависи напълно от това как приемаме промяната – като вълнуваща или плашеща. Когато в нас съществува страх, събитията в живота неизбежно го стимулират. Също като камъкът, хвърлен във водата, светът с неговите непрестанни промени, създава вълни в онова,...

Какво е дух, душа и его?

Дух и душа не е едно и също. ДУША е същността на Аз-а, искра, пребиваваща във всеки един от нас. Тя е миниатюрен, уникален аспект на Бога, но същевременно от физическа гледна точка всяка индивидуална душа е по-голяма от цялата вселена. ДУХЪТ е същността, или основната енергия, пронизваща целия живот. Той е повече от разумно...

Как да отворим сърцето си завинаги?

Сърцето ни е енергиен център, чакра, един от най-красивите и могъщи енергийни центрове и се отразява на всекидневния ни живот. Чувстваме енергията на сърцето през цялото време. Всъщност състоянието му се променя постоянно – може да изпитваме преливащо чувство на любов в нечие присъствие, докато този човек не каже нещо, което не харесате. Тогава сърцето...

Типове личностни разстройства

Характерът на всеки човек е уникален, защото е съчетание на черти, модели на реакция, поведение, ценности. Той се изгражда още от вътреутробното развитие, след това от възпитанието на родителите и подлежи на изменение през целия живот. Съществуват няколко основни типа личностни разстройства. ПЪРВА ГРУПА: параноидни, шизоидни, шизотипни личности. Параноидните са подозрителни, недоверчиви, злопаметни, с изострено...

Емоционално пречистване – излекуване от миналото

Изцелението може да се осъществи в настоящето, само ако си позволим да изпитаме, изразим и освободим емоциите си от миналото, които сме потискали или сме се опитвали да забравим. Това се нарича емоционален разрез и дренаж. И се оприличава с лекуването на абсцес. Всеки хирург знае, че абсцесът трябва да се разреже, за да се...

Когато съдим

Толкова много хора съдят себе си и другите сурово, а слабо разбираме целия процес на осъждането. Осъждането възниква като мисъл, като поредица от думи в ума. За много хора осъждането е главна тема в живота им, при това болезнена. Реакцията им на всички ситуации е да се интересуват какво в тях не е наред. Как...

Размисли за смъртта

Един от най-добрите учители в живота се оказва смъртта. Никой човек и никоя ситуация не могат да ни научат на толкова много, колкото смъртта. Въпросът е – ще чакаме ли до онзи последен момент, за да може смъртта да се окаже наш учител? Всеки път, когато имаме проблем с нещо, да си помислим за смъртта....

Нашият вътрешен съквартирант

Вътрешното ни израстване зависи изцяло от осъзнаването, че единственият начин да намерим покой, е да престанем да мислим за себе си. Готови сме да израстем, когато най-после осъзнаем, че онова аз, което винаги говори в нас, никога няма да бъде удовлетворено. То винаги има проблем с нещо. Никога няма да се освободим от проблемите, докато...

Вътрешният глас.

Вътрешният глас никога не млъква. Когато бъде оставен на мира, просто говори. Защо говори? Всъщност говорим ние и пак ние слушаме. Защо изобщо съществува? Вътре в нас е натрупана енергия, която трябва да бъде освободена. Ако наблюдаваме обективно, ще видим, че когато в нас има натрупани нерви, страхове, желания, гласът става особено настоятелен – искаме...