Възможности за лични връзки

„Най-лошата самота е тази да си лишен от искрено приятелство.“ Сър Франсис Бейкън Някои хора предпочитат да са напълно моногамни, изби­райки един романтичен партньор, докато смъртта ги раздели. Други предпочитат серийна моногамия, като имат няколко партньори един след друг или избират по­лигамии връзки с няколко партньора едновременно. Едни избират въздържанието и канализират романтичната си енергия...

За истинската дружба

Истинската дружба се крепи върху три неща: 1. Взаимната изгода. Става дума не само за взаимно-обогатяващо общуване, но и за придобиване на нови знания и умения – съвършено прагматични неща. Да, точно така, а вие какво си мислехте? А, да, вие сте идеалист и считате подобна основа на човешките за меркантилна и безнравствена. А кой...

Проекцията на вината

Поради своята важност, този проблем не може да ос­тане незабелязан. Човечеството е свикнало да търси във външния свят извинения за всичко, което не бива да се случ­ва. Списъкът на виновниците, върху които отделният ин­дивид прехвърля отговорността за собствената си съдба, варира от членове на семейството до правителството, от характерни за времето обстоятелства до организацията на...

Недостиг на ензими в тялото

Всички наши дейности и телесни функции зависят от ензимите, които са посредници във всички химически реакции в организма. Ролята на тези посредници е като на катализатора, без който химическата реакция просто няма да се осъществи. Ензими например са необходими, за да се разгради храната в стомаха и да се отделят нутриентите в нея. За да...

Безсънието

Често   безсънието   силно   ни   тревожи   и тъй като пълното безсъние е наистина изтощително, това безпокойство само задълбочава проблемите, които са го породили по начало. Безсъни­ето на родителите, бдящи над неспокойния сън на де­цата си, е само временно и краткотрайно, но опасност­та се крие в далечен план, в случай, че този период на безсъние се запамети...

Психологическите сънища

Психологическите сънища отразяват личностните ни проблеми, както и на­шите мисли, чувства, надежди, страхове, любов и всички други сърдечни тайни, които в сънища­та могат да се извадят на показ, без страх от недискретни погледи и чужди оценки. Когато нишките на на­шето съзнание се скъсат и системата на подреждане на паметта ни се разпадне, психологическите сънища се...

От колко сън се нуждаем?

В началото на своето съществуване, бебетата прекарват три четвърти от време­то си в спане (макар че на неспокойните майки да им е трудно да повярват в това). Освен това, те прекарват по-голямата част от времето в сън REM, то ест в сънища и то дори още преди самото им раждане. Възниква интересния въпрос: „За какво...

Езикът на   сънищата

Що се отнася до езика на сънищата, нашият дух на сънищата не търпи никакви граници и използва всевъзможни знаци, символи и думи и то по най-причудлив начин. Освен това, той не се придържа само към един-единствен език. Понякога, за да придаде тежест или за да подчер­тае съдържанието на съня може да вмъкне и изрази на...

Тълкуване на сънищата

Преди да пристъпите към тълкуването на съни­щата, най-напред трябва да разполагате с материал, върху който да работите, т. е. трябва да имате дневник на сънищата. Дневник на сънищата Сънищата   не   се   вместват   в   никакви строго   определени   правила   и   рамки, включително и когато се касае за запис­ването им, но все пак някои практически съвети могат да...

Защо сънуваме?

Очевидно остава открит въпросът откъде идват  сънищата  и   по-специално  кой или кое решава, че имаме нужда от точ­но определен сън в точно определена нощ. Тъй като съответните сънища се появяват винаги в точния и благоприятен момент (а понякога, в случаите с пророчес­ките сънища, дори малко предварително) можем да из­ключим веднага случайността. Теоретиците на рацио­нализма се...

  • 1
  • 2