Какво е психотерапия?

Колкото терапевти, толкова и определения ще срещнете. Психотерапията е взаимоотношение и като всяко взаимоотношение е успешна, когато и двете страни са удовлетворени. Съществуват много терапевтични школи, сред които когнитивната, бихейвиористката, аналитичната, хуманистичната, гещалт..За постигането на положителни резултати няма значение коя точно се прилага, важно е взаимоотношението пациент — терапевт. Макар до известна степен да е...

Упражнение „Разговор с тялото“

Това е едно простичко упражнение, което ще ви помогне да опознаете тялото си в ролята му на посланик на интуицията, както и да усъвършенствате уменията си да се вслушвате в него. Можете да го правите всеки ден или поне веднъж седмично. Седнете или легнете удобно. Вдишайте дълбоко. Почувствайте как потъвате в креслото или пода. Отново...

Разлики между термините „несъзнавано“, „безсъзнателно“, „подсъзнавано“

Термините “безсъзнавано” и несъзнавано” са сравнително взаимнозаменяеми, но да не се бъркат с термина “предсъзнавано” или “подсъзнавано”! Определението на “несъзнавано”, което може да се намери в съвременен речник е “сумата от всички мисли, спомени, импулси, желания и чувства, за които личността няма знание, но които оказват влияние на емоциите и действията; тази част от душата,...

Упражнение за препрограмиране

1- ва стъпка. Определете кой образ е пораждал неприятни чувства у вас и го пресъздайте в своето въображение. Това може да бъде образът на човек или някаква неприятна ситуация. 2- ра стъпка. Сменете неприятния образ с образа на подарък. Направете го бързо, за по-малко от секунда. Веднага щом замените тези два образа, изтрийте напълно мисления...

Защо има толкова много болка?

Животът е изпълнен с болка. Няма място или време, на които да не е присъща. Родени сме в болка, живеем с болка и умираме с болка. Или пък причиняваме страдание на другите. Самата природа на живота създава необходимостта от болка. Не може да има живот без болка — поне такъв, какъвто го познаваме. По отношение...

Какъв е смисълът на живота?

Единственият начин да разгледаме въпроса по-скоро терапевтично, отколкото философски, е да го персонализираме: „Какъв е смисълът на моя живот?“ или „Какъв е смисълът на живота за мен?“ От абстрактен и извън контрола ни той се превръща в конкретен и контролируем от нас самите. Така всеки разполага с възможност за избор да реши кое за него...

Как са устроени душата и светът

И душата, и светът са устроени така, че да подтикват към най-висшата проява на човешкото съществуване. А това става с помощта на езика, посредством общуването. Нещата не са такива, каквито из­глеждат, когато последствията се разминават с нашите предвиждания и желания. Ако Битието не „работи“ правилно, това значи, че явлени­ята и обектите, които го съставят, не...

Разговорът като път към другия

Разговор, тясно свързан със слушането, пред­ставлява форма на взаимно изучаване. Той изисква всички участници да говорят и слушат поравно и позволява на всеки да изрази и сис­тематизира мислите си. Темата на този вид разговори обикновено е сложна и представлява интерес за всички събеседници. Всеки от тях се опитва да реши някакъв проблем, вместо да настоява,...

Поемане на инициативата

В природата ни е заложено да действаме, а не да бъдем наставлявани. Освен, че сме в състояние да избираме отговора си в дадени ситуации, ние можем и да създава­ме обстоятелствата. Да поемете инициативата, не означава да бъдете аг­ресивни и нахални, а да поемете отговорност за реали­зирането на нещата. През годините често съм съветвал хора, които...

Защо толкова се страхуваме?

Страхът е едно от най-ранните и важни чувства. Необходим е за оцеляването, най-вече при малките. Първият страх, който изпитваме, този от изоставянето, е реален, защото детето не може да оцелее, лишено от грижи. Ако бебето или поотрасналото дете се чувства достатъчно сигурно, страхът от изоставяне обикновено намалява. Страхът от отхвърляне може да се разглежда като...