Ляво и дясно полукълбо

Уменията, достъпни за всички нас, независимо дали са свързани повече с лявото или с дясното полукълбо, са следните:1 • Език• Думи• Символи2 • Числа3 • Логика• Последователности• Списъци• Линейност• Анализ• Време• Асоциации4 • Ритъм5 • Цветове6 • Изображения• Фантазия• Визуализация 7 • Ориентация В пространството• Обемност• Гещалт (цялостна картина) Лъчистото мислене и мисловните карти съчетават...

Послания,   адресирани  до нас от  самите нас

Очевидно, сънищата са послания, но както сочат историята, литературата, религията и науката, никой не е абсолютно сигурен в техния произход. Наистина сънищата са пос­лания, но те произхождат от самите нас. И така, първото определение е, че сънищата са послания, които ние от­правяме към самите себе си. Ясно е, от психологическа гледна точка, че всичко е...

Освобождаване от запек, главоболие, неудовлетвореност

Специалните способности на кафето да пречиства дебелото черво са известни от двайсетте години на XX век, когато двама лекари, д-р О. А. Майер и д-р Мартин Хюбнер от медицинския факултет на Гьотингенския университет в Германия забелязват, че съдържащият се в него кофеин има свойството да разширява жлъчния канал и жлъчната течност изтича по-гладко, подпомагайки чернодробните...

Процесът на остаряването

При вдишване белият дроб поема кислород от въздуха, кръвта го отнася до всички клетки в организма и той се преобразува в енергия. При този процес част от кислорода се променя и губи един електрон. Това означава, че от 0 2 се превръща в О, а всеки атом О е изключително реактивен и влиза в реакции...

Традиционни терапевтични механизми

В по-дълбоките холотропни състояния човек обикновено се на­тъква на много механизми на терапевтична промяна, кои­то са изцяло нови и още не са били открити и признати от традиционната психиатрия. НСС със сигурност променят драматично взаимоотно­шението между съзнателната и несъзнаваната динамика на психиката. Те имат тенденцията да намаляват защити­те и психологическите съпротиви. При тези обстоятелства човек...

От усещането към представата

Основи на зрението Зрението започва със светлината, която преминава през предпазната обвивка на окото. Тази обвивка, роговицата, е прозрачен пласт, който предпазва окото. Светлината след това преминава през зеницата, отвора в центъра на ириса; след това през лещата и стъкловидното тяло. Лещата е прозрачна мембрана, разположена зад ириса. Тя може да се свива или отпуска,...

Фокусирана работа върху тялото

Последният компонент на холотропната терапия – фо­кусираната работа върху тялото – се използва само когато е уместно. Много сеанси са с гладък ход и при тях не са необходими никакви интервенции. В някои от тях хипер­вентилацията не задейства никакви трудни емоции или неп­риятни физически прояви и води до прогресивна релакса­ция и до чувства с екстазна...

ТЕРАПЕВТИЧНИ ЕФЕКТИ ОТ ИНТЕНЗИВНОТО ДИШАНЕ

От векове е известно, че чрез включващи дишането тех­ники е възможно да се предизвикват дълбоки промени в съзнанието. Процедурите, които са били използвани за та­зи цел от различни древни и незападни култури, обхващат много широк спектър – от драстичните намеси в дишането до фините и софистицирани упражнения на различните ду­ховни традиции. Например първоначалната форма на...

Трети сеанс по холотропно дишане

В началото на третия ми сеанс по холотропно дишане все още бях нервна, докато чаках процесът да започне, макар че вече го бях правила два пъти. Шегувах се, че се чувствам като космонавт, който чака изстрелването и се чуди дали ракетата ще се възпламени и какво ще е направлението. След няколко минути бях „потопена” Появи...

Втори сеанс по холотропно дишане

Във втория ми сеанс по холотропно дишане навлязох на­пълно в преживяването за около 10 минути Започнах да мятам глава насам-натам и се потопих в същите ритмични движения като предишния ден. Те бързо ескалираха в напълно развихри­ла се „сцена” Мятах се по матрака, много гневно го удрях и крещях високо Джеймс, Пол и Тара здраво държаха...

  • 1
  • 2