Гласът като барометър на нагласата

Нашият „гласов” орган е привилегирован по отношение на останалите органи, доколкото той представлява „органът” на всеки човек. Освен съдържанието той изразява и определено настроение, респ. нагласата, установила се за по-продължително време. На практика всички хора придават и друго значение на гласовия регистър, макар дори в съня си де не са помисляли за тълкуване на органни...

Tinnitus, или шум в ушите

Онова, което на пръв поглед изглежда незначителен и безобиден симптом, междувременно засегна шест милиона души в цяла Германия и по този начин се превърна в истинска епидемия. Tinnitus произхожда от латинското „tinnire” и означава „звън”, „пищене”. Често се превежда и като шумолене, бръмчене, камбанен звън, жужене, свистене, тропане, подсвиркване, дрънчене, звънтене и дори плач. По-голямата...

Страх от хомосексуализъм

Какво става с онези части от нас самите, които сме ампутирали или сме избрали да игнорираме? Те формират онова, което Юнг нарича наша сянка. За да се освободим от тази неудобна сянка, я проектираме извън себе си върху хората от същия пол. Виждаме в тях части от себе си, които не харесваме, удобно забравяйки, че...

Здрава личност

Здравото его е това, което остава гъвкаво. Фактически именно психологическата гъвкавост определя психичното здраве. Егото може да е силно или уязвимо, да е доброволно открито да получава онова, което се въздига от дълбините, и да реши да го приема, да му се противопоставя или да договаря с него някаква междинна позиция. Юнг нееднократно подчертава, че...

За борбата между двете „АЗ“

И боря се, душа във себе симръсникаО, участ тежка ми се падна!Страхувам се от грешка —дано не се окажеЧе задушавам не другото ми„Аз“ В. Висоцки Особено внимание би следвало да се обърне на любовта към танците. Имайки, меко казано, малко практическо значение в семейния живот, умението да се танцува има важно ритуално значение. Танцът е...

Пиянството

Много хора страдат от опивателни средства: от вино, ракия, тютюн и др. И в психическия свят има опивателни неща. Някои мисли и чувства опиват както алкохола. Който не ги познава, възприема ги и после страда, боледува, мъчи се, докато се освободи от тях. Някой млад човек прекарва по цели дни и нощи в кръчмата с...

За чувствата

Причините на болестите у хората се дължат на подпушване в чувствата, на въздържане в проявлениетона Любовта. Дайте ход на Любовта! Не я подпушвайте, не я спирайте! Не пуснем ли Любовта да тече през нас, ще се родят болести, нещастия. Някои болезнени състояния се дължат на чрезмерно разширяване на чувствата… Чувствата трябва да бъдат в изправност....

Страхът

Ще знаете, че нещастията в живота ви се дължат на резките промени, на които се поддавате, съзнателно или несъзнателно. Тъкмо се намирате в голямо изобилие на живота, докато внезапно дойде страхът, че ще осиромашеете. Едва се зарадвате за нещо, и страхът дойде да ви напомни, че скръбта ще ви посети. И вие се движите от...

Нетърпението

Когато каменарят дига и слага чука си върху камъните, той знае законите, по които трябва да ставадигането и слагането. Приложи ли само сила без умение, той скоро се уморява. Всеки несполучлив удар произвежда обратни резултати. Следователно, всеки несполучлив удар в живота на човека предизвиква обратни процеси в неговия организъм. Нетърпението представя такъв несполучлив удар. Неестествените...