Какво е същинското ви призвание

Дошъл съм на този свят с определено намерение. Мога да намеря осъществяване само, ако осъзная моето призвание, приема го и го реализирам. Професията трябва да е нещо, за което да живеем, а не от което да живеем!!! Никой не може да постигне успех в професията си, ако не обича работата си, ако професията и призванието...

Какъв е смисълът на живота

Най-общият смисъл на живота се състои в това да дам все по-съвършен израз на съвършенството на моето истинско СЕБЕ. Да живея действително самоосъзнато, да оставя чрез мен да се случи пълнотата на живота и така наистина да запълня мига. Общият смисъл на живота се състои в еволюцията, т.е. развитие, за да е възможно разгръщане, което...