Осъзнаване на чувствата

Има ли причина да осъзнаваме чувствата си и защо? Не сме ли убедени от дълго време, че знаем нашите слаби места? Как да разберем механизма на осъзнаване на чувствата? Разбира се, това е основният проблем. Ако е възможно да опишем съвсем точно обстоятелствата, в които се оказва трудно да кажем „не“, и определим партньорите, които...

Неприемането на себе си

Неприемането на другите често е резултат от неприемане на себе си. По принцип, този, който изпитва най-силно неодобрение към дадена черта у себе си, я забелязва у другите и изразява неодобрение към тях. Затова, приемането, одобряването, оценяването и допускането на себе си (т.е. умението да си позволим да бъдем такива, каквито сме) е първата стъпка...

Как да променим негативните си мисли

Всички тези объркани мисли, които ви обременяват, всички възгледи, които ви сковават ще трябва и можете да промените. Най-напред ще трябва да смекчите склонността ви към „асимилацията“, която ви подтиква да тълкувате ситуациите винаги от позицията на вашите предразсъдъци, които ви пречат да кажете „не“. В примерите по-долу скритото ви убеждение е следното: „Не мога...

SOS – стеснителна съм.

Стеснителността е нещо неприятно. Свиваш се, потят ти се ръцете, сърцето ти бие учестено, изпотяваш се целият, стомахът ти е свит на топка, а наложи ли се да кажеш нещо – заекваш, изчервяваш се, глътваш си граматиката. Не можеш да се съсредоточиш върху същественото, защото мислите ти убягват. И колкото повече се опитваш да се...

Взаимоотношенията като духовна практика

Докато его-режимът на съзнанието и създадените от него обществени, политически и икономически структу­ри навлизат в последния етап на рухването си, взаимоот­ношенията между мъжете и жените отразяват дълбоката криза, в която се озовава човечеството. Тъй като хората все повече се отъждествяват с ума си, повечето връзки нямат корени в Битието и затова се превръщат в източ­ник...

Взаимоотношенията като огледало

Взаимоотношенията ни с хората са ярки огледала, отразяващи онова, което трябва да научим. Основната ни връзка всъщност е със самите нас. Отношенията ни с другите хора отразяват мястото, на което се намираме в този процес. Разглеждайки всички отношения като огледало, можем да научим много за себе си. Връзката ни с колегите, със съседите, с децата,...

Как да развиваме вътрешната си енергия?

Предлагаме ви в продължение на 4-6 седмици ежедневно да се занимавате с упражнения за развиване на вътрешната енергия. Ще ви предложим няколко разнообразни метода, а вие ще изберете този, който ви подхожда най-добре. Прекалено голямо количество енергията ви отнемат вътрешните съмнения и преживявания от типа на: „Всичко ли казах правилно? А не казах ли нещо...

Болестта не идва изведнъж

Ако можехме да променим схващането си за болестта и да разберем, че тя се развива във времето, може би щяхме да изпитваме повече любов и прошка към себе си и да бъдем по-търпеливи в процеса на оздравяване. Бихме могли дори да развием различно виждане за начините, с помощта на които да оздравеем. Вместо да чакаме...

Смисълът на болестта

Болестта отразява случващото се в човешката душа – мислите, емоциите, нагласите, убежденията, представите и вкоренените мотиви, които влияят на това какво мислим или чувстваме по отношение на себе си, на мотивацията на действията ни, на усещането ни за реалността, на вярата, че можем да оздравеем. Болестта разкрива историята на живота ни и начинът, по който...

Как да постигаме целите си?

„СТЪПКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ“ Вземете лист хартия и запишете в горната му част вашата най-важна цел. Вие ще правите план за реализацията точно на тази цел. Разделете листа с вертикални линии на три равни по ширина колонки. Поставете им надписи: 1. Стъпки за достигане на целта. 2. Какво трябва да се направи. 3. Важност....

  • 1
  • 2