Сянката като архетип

Съдържанията на личното несъзнавано се създават през индивидуалния живот, а тези на колективното несъзнавано са априорно дадени архетипи. Най-ясна е емпиричната характеристика на онези архетипи, които най-често и най-силно влияят върху Аза или го разстройват. Това са сянката, анимата и анимусът. Най-достъпната фигура е сянката, защото нейната природа може в значителна степен да се разкрие...

Характер

Три определения на характера Когато се употребява думата “характер” във всекидневен контекст се имат предвид следните значения:своеобразието на психиката и поведението на даден индивид;констелацията от особености на определен национален или етнически обусловен тип психика иповедение – говори се за “характер на българите”, “латино-американски характер” и пр.; Тип психика и поведение, организиран около една изпъкваща особеност...

ЕМОЦИОНАЛНО И ПСИХОСОМАТИЧНО ИЗЦЕЛЯВАНЕ

Емпиричните форми на психотерапия имат способност­та да разтварят психологическите съпротиви и да редуци­рат защитните механизми по много по-ефективен начин, отколкото подходите, ограничени до размяната на вербал­ни реплики. Не е рядкост в първия сеанс с психеделици или по холотропно дишане да се достигне до материал от ран­ното детство, спомени от раждането или дори до нивото на...

Срещата с раждането и смъртта

Със задълбочаването на емпиричното самонаблюдение елементите на емоционална и физическа болка стават все по-интензивни. Могат да станат толкова екстремни, че су­бектът да изпита чувството, че преминава границите на индивидуалното страдание и изживява болките на цели групи нещастни човешки същества, на цялото човечество и дори на цялото съществувание. Нерядко хората, чийто вътрешен процес е стигнал до...

Новата картография на човешката психика

Моделът на човешката личност, използван в традици­онната психиатрия, психология и психотерапия, се свежда до биографията и личното несъзнавано и е препоръчан още от Зигмунд Фройд. Може би този подход изглежда уместен в контекста на онзи тип психотерапевтично самонаблюде­ние, което използва методи, основани на различни форми на словесен обмен от рода на свободни асоциации или лич­но...

Нервна система

Център на нашата нервна система е мозъкът. Въпреки че неговите заболявания засягат целия организъм, те трябва да бъдат лекувани във връзка с намиращата се в главата централа. Нервната система е фундаменталната съобщителна и свързваща система в тялото. Тя регулира отношенията между отправените от централата заповеди и приемането им по периферията. Заедно с хормоналната, нервната система...

За стадната йерархия

В театъра, както и в животанай-капризен е този, който не си еплатил билета.(Френска поговорка) Равноправие не съществува никъде. Този, който е недоволен от несправедливостта в нашето общество, може да се успокои с факта, че в животинския свят положението е много по-тежко. Ако на група мишки се дава храна, то скоро може да се забележи, че...

Мислите и чувствата

Причината на болестите се крие в човешките отрицателни мисли, чувства и желания. Колкото по-малко светлина има човек в мисълта си, толкова по-големи са възможностите му за заболяване. Има мисли и чувства, които са в състояние да разрушат живота на човека. Някои болезнени състояния се дължат на чрезмерно разширяване на чувствата. Други болезнени състояния се дължат...