Да повишим енергията си

Бъдете енергични! Да си енергичен означава да си сигурен в себе си, да си пълен със сили и енергия. А при вас как са нещата с енергичността? Ако са горе-долу, не би било зле да направите нещо, за да я повишите. Всъщност, скоростта на реализирането на желаните събития зависи от нивото на вътрешната ви енергия,...

Да бъдем градинари в „градината“ на душата си

За да разберете как действа този начин, представете си, че душата ви е градина, в която всяко от растенията съответства на някакво качество на личността ви. Някои от растенията-качества са получили през годините от живота ви огромни порции внимание и енергия, в резултат на което са израснали големи и силни. Какви са тези растения? Дали...

Да спрем мислите си

Класиците на най-различни духовни учения говорят много за необходимостта човек да управлява състоянията на ума си. Например, Фиилип Капло в книгата си „Трите стълба на дзен“ пише: „На повечето хора никога не им идва в главата мисълта да се опитат да контролират съзнанието си и, за съжаление, това основополагащо упражнение остава извън рамките на съвременното...

Тяло, душа и дух

Ако се вгледаме по-внимателно в микрокосмоса Човек, първо виждаме тялото му. При живия човек тялото се раз­личава от простия сбор на съответните химически вещества, които го съставят, по това, че те всички се подчиня­ват на обща идея и служат на единната концепция „човек”. Това съвсем не е нещо, разбиращо се от само себе си. Много...

Животът е ритъм

Основният практически опит на човека с полярността е дишането. По него можем да изучим законите на полярността, които се отнасят до цялата Вселена. Защото, каквото долу, такова и горе. След всяко вдишване, без да правим каквото и да било повече, сме напълно сигурни, че следва противоположния полюс – издишване. От своя стра­на, издишването със същата...

Как човек може сам да се обрече на самота

Как точно хората си „създават“ самотата? Вие вече знаете, че това може да стане по много начини. Ако си спомняте, ние разделихме всички пречки по пътя към желаната цел на четири групи. И първата бариера по пътя към щастлив семеен живот е несъзнателната „поръч­ка“ за самота. Страхове и съмнения Първият начин, по който може да...

Освобождаване на потиснати емоции

Освобождаването на негативни емоции е важна част от процеса за постигане на връзка с мъдростта на сърцето. Тази практика е един от пътищата да отключите своята уникална вътрешна светлина, вашите невероятни способности и да живеете живота, който заслужавате и за който мечтаете.За това упражнение ще ви е нужен лист хартия (или дневник) и химикал. Напишете...

Ролята на емоциите

Забелязали сте, че децата сякаш имат неизчерпаема енергия? Може би сте чували някой да казва: „Боже, това дете ме измори!“ Защо едно дете има толкова много енергия? В повечето случаи децата изразяват емоциите си на мига, в който ги почувстват. Ако ги боли, те плачат или викат. Ако са разстроени, всички около тях разбират. Когато...

Защо боледува човек

Болестите, мъченията, скърбите в живота на човека имат за цел да възстановят неговото нормално състояние. Когато един низш организъм действа върху един висш и взема надмощие, образува болест. А когато висшорганизъм, висш живот действа върху един низш, образува здраве. Затова, ако плътта има надмощие върху духа, човек всякога ще боледува; ако духът има надмощие върху...

Законът за резонанса

Всички познаваме от физиката понятието резонанс (от латински: resonare = връщам звука). Камертонът затрептява при определен тон, само ако този тон отговаря на неговата собствена честота. Ако не е така, за камертона този тон изобщо не съществува – защото той не може да го възприеме. Радиоприемник, настроен на средни вълни, по­ради резонанса си, ще приема...