Как човек може сам да се обрече на самота

Как човек може сам да се обрече на самота


Как точно хората си „създават“ самотата? Вие вече знаете, че това може да стане по много начини. Ако си спомняте, ние разделихме всички пречки по пътя към желаната цел на четири групи. И първата бариера по пътя към щастлив семеен живот е несъзнателната „поръч­ка“ за самота.

Страхове и съмнения

Първият начин, по който може да се осъществи някое нежелано сьбитие, ако си спомняте, е директно да си „поръчаме“ неприятности с помощта на различни видове страхове и съмнения. Животът винаги изпълнява онова, за което го молим в мислите си, колкото и странно да е то понякога.

Спомнете си колко често ви навестяват мисли от рода на: „Нима никога няма да се омъжа (да се оженя)? Мъжете са твърде малко и няма да мога да намеря избраника си! Обречена съм на самотен жи­вот!“ и други подобни?

Ако такива мисли са характерни за вас, на Живота не му остава нищо друго, освен да изпълни тази заредена с много емоции ваша „поръчка“. Но дали се стремите към това?

Една друга разновидност на страха е опасението от повторно изживяване на стрес, който сте изпитали при предишното ви влюбване или в предишния си брак. Отначало всичко е било прекрасно, но след това е станало много лошо (изоставили са ви, изневерили са ви, прес­танали са да ви обичат и т.н.) и по този повод сте били подложени на ужасен стрес.

Сега си представете, че в подсъзнанието ви се е заселило искрено загрижено за душевното ви равновесие живо същество (вашият страх), което се опитва да ви предпази от повторно преживяване на този стрес.

Всеки път, когато на хоризонта се появи поредният кандидат за любов или семеен живот, това същество започва да търси недостатъците му и да ви ги показва. Водено от най-добри намерения, то ще ви подхвърля всякакви мисли, убеждаващи ви, че всичко това е безс­мислено, несигурно, неискрено, че отново ще си имате неприятности и че ще е по-добре да стоите настрана от този кандидат.

Под влиянието на тези мисли вие рано или късно се разделяте с този кандидат, след това се опитвате да намерите някой друг, след това и на него му показвате вратата и така до безкрайност. А всичко това е резултат от загрижеността на вашия страх да не ви се случва повече да изпитате същите силни преживявания, както преди.

Как да се отърва от страха?

Първият начин, при който се използва техниката на визуализацията, е подробно описан в главата „Да се сприятелим с негативните си емоции“. Намирате някакъв образ на своя страх, който ви „защитава“ от бъдещи грешки, след което му изпращате любовта и благодар­ността си за това, че се грижи за спокойното ви бъдеще. Под струите на вашата любов страхът се трансформира в образ на самоувере­ността, който се настанява в подсъзнанието ви и не ви пречи да правите поредните глупости. Той може да се трансформира и в нещо весело и необичайно и да предизвиква у вас усмивка, когато си спомните за него (образът на прасенце на колело, краставичка в сироп и т.н.

За да прекратим влиянието на стреса, изживян в миналото, върху сегашното ни поведение, трябва да оставим това преживяване без енергията, която е получило тогава. За тази цел трябва многократно и с всички най-малки подробности да преразкажете момента, когато сте изпитали травмиращото преживяване. Обикновено това е същият онзи момент, когато за пръв път сте чули, че не ви обичат, че са ви изневерили или нещо от този род. Трябва да преразказвате този момент максимално емоционално и подробно около двадесет пъти, а може и повече. В резултат на това преживяването, което в онзи момент е било много болезнено за вас, ще се обезцени и ще престане да оказва влияние върху сегашния ви живот.

Трети начин: може да „продишате“ добре преживяването си със специални дихателни упражнения. Тази методика се нарича „ребефинг“, или „холотропно дишане“, но няма да успеете да я приложите самостоятелно, ще ви трябва наставник.

Несъзнателните изгоди

Един друг начин, по който можете да се обречете на самота, е големият брой несъзнателни изгоди, които извличате от самотата си, и подсъзнателният ви отказ да промените ситуацията. Макар че съзнателната ви нагласа е ориентирана към семейния живот и във връзка с това дори полагате някакви усилия. Или не полагате, а само декларирате желанието си да създадете семейство. Що за изгоди са това? Най-различни:

  1. Не искате да загубите свободата и независимостта си.
  2. Разбирате, че в повечето случаи бракът е свързан със загуба на самостоятелност, човек трябва да се подчинява на чуждите изисквания, а това е нещо, което не желаете да ви се случи.
  3. Не желаете да изпитате стрес (или разочарование), ако нещо не ви допада в бъдещия ви избраник.
  4. Не желаете да изпитвате стрес, ако се окаже, че не сте достатъчно добра съпруга (или съпруг).
  5. Сключвайки брак, ще ви се наложи да се откажете от някакви свои навици или утвърден начин на живот, но вие не желаете това.
  6. След като сключите брак, ще ви се наложи да правите секс не само тогава, когато на вас ви се иска, но и по молба (или настояване) на партньора ви.
  7. Не желаете да изпитвате силен стрес, ако се окаже, че бракът ви не е вечен и се наложи да се разделите.
  8. Ако бракът ви е сполучлив, може да предизвикате завистта на околните.
  9. Боите се от разочарования, които възлюбеният ви може да ви причини в бъдеще.

И това са само част от неудобствата, които бракът може да доведе в живота ви. А ако това наистина е така, излиза, че бракът изобщо не ви е нужен. Или ви е нужен, но само от чисто прагматична гледна ючка, например за да избегнете прекалената опека на родителите си или да намерите баща на детето си (от предишния си брак).

След това помислете добре върху резултатите от него и направете напълно съзнателен избор: какво ви е по-скъпо? Да сте свободни или да сте омъжени, търпейки евентуални ограничения?

Не превръщайте живота си в постоянни терзания дали сте направили правилен избор – какъвто и избор да направите, той ще е правилен! Не можете да сбъркате, всяко ваше решение е най- правилното от всички възможни, каквото и да казват по този въпрос околните и каквито и съмнения да ви подхвърля вашият вътрешен критик.

Нисък ранг в ценностната система

Следващата ситуация, при която си „поръчвате“ неприятности, произтича от това, че вие несъзнателно се отказвате от това, за което смятате, че не е важно, но към което външно може да се стремите съвсем искрено под влияние на задълженията пред роднините или приятелите, натиска на общественото мнение и на други фактори.

При мъжете това се среща доста по-често, отколкото при жените.

При жените най-важното нещо могат да станат децата (появили са се случайно), грижата за тях отнема цялото време – и секунда не може да отдели човек за себе си или за личен живот, а и всички тези главоболия нямат значение. Грижите за децата обаче са нещо наистина сериозно!

Некоректна „поръчка“

Друг един начин да си „поръчате“ да останете самотни е да обявите на Живота абсолютно неразбираемо към какво се стремите. Съвсем естествено е, че не сте имали намерение да направите директно такава „поръчка“, но може да сте формулирали целта си толкова неясно, че полученият резултат няма да ви удовлетвори и ще си останете сами. Ясното формулиране на това, към което се стремите, е много важен фактор. И ние не веднъж ще се връщаме към този въпрос.

Понижена самооценка

Един от типичните начини човек да остане самотен е да иска от Живота да се омъжи (ожени), а в душата си да е убеден в нещо друго: че не е достоен да получи това, към което уж се стреми.

Как да се справи човек с това? Трябва да осъзнаете, че това, което в момента представляват любовта и семейният ви живот, съответства точно на вашата самооценка. Имате такъв живот, за какъвто несъзнателно се смятате за достойни! Създали сте всичко това сами!

Така че, за да подобрите живота си, трябва първо да коригирате самооценката си, т.е. да усетите, че сте достойни за резултата, към който се стремите. Как може да го направите?

Върху какво концентрирате вниманието си

Следващият несъзнателен начин да си „поръчате“ самотен живот е много прост – ние получаваме онова, върху което е концентрирано вниманието ни. Ако имате проблем със създаването на семейство, въpxy какво се концентрирате? Какво обсъждате в кръга от приятели и приятелки? Какви теми обсъждате? Какви изрази са характерни за вашата компания?

Животът се вслушва много внимателно към характерните ни мисли и думи и ни създава точно такава реалност, каквато намира в нашите мисли. Той се старае нещата да стават колкото се може по- добре и всичко, което сме намислили, да се изпълни. Единственото, което не може да предположи, е, че някое разумно същество ще иска нещо, от което изобщо няма нужда.

Това е действителността. И изходът от нея е съвсем лесен – да мислите позитивно. Да престанете да „предъвквате“ чуждите неприятности и недостатъци. Да престанете да търсите врагове и дебили според вашата класификация) в хората около вас. Да престанете да се концентрирате върху лошите и неприятни новини.

Да започнете да търсите в хората достойнствата и добрите им качества. И тогава към вас ще е обърната най-добрата им страна (душевната).


Александър Свияш – КАК ДА ЖИВЕЕМ РАЗУМНО