Да повишим енергията си

Да повишим енергията си


Бъдете енергични!

Да си енергичен означава да си сигурен в себе си, да си пълен със сили и енергия.

А при вас как са нещата с енергичността?

Ако са горе-долу, не би било зле да направите нещо, за да я повишите.

Всъщност, скоростта на реализирането на желаните събития зависи от нивото на вътрешната ви енергия, т.е. от количеството на излъчваните от вас енергии на желанието, част от които Животът ще използва, за да съдейства за изпълнението на вашите „поръчки“.

И затова, за да избегнете продължителното отлагане на изпълнението на нещата, от които се нуждаете, до момент, когато те вече няма да ви трябват, на този етап на работата ви за овладяване на метода за създаване на събития ние ви предлагаме в продължение на 4-6 седмици ежедневно да се занимавате с упражнения за развитие на вътрешната енергия. Ще ви предложим няколко доста различни подхода, а вие ще си изберете онова, което най-добре ще ви върши работа.

Да се заредим с помощта на дишането

Един от най-популярните начини за повишаване на енергията ни са различните дихателни практики. Познати са множество упражнения и методики от подобен род. Най-ефективни сред тях са източната енергийна гимнастика цигун, дихателните упражнения от йога („прана яма“) или други дихателни техники от типа на „ребефинг“. Ако разполагате с време и пари, би било много полезно да посещавате подобни занимания, тъй като днес те се предлагат на доста места.

В йогата се отделя специално внимание на понятието „прана“. Думата „прана“ в превод от санскритски означава „жизнено дихание, жизнена енергия“. Според древноиндийските разбирания, при дишането човек получава не само кислород, но също и някаква енергийна субстанция, която се нарича „прана“. Тази енергия, вдишвана от човека заедно с въздуха, се предава на различните органи на тялото и cе преработва от тях, образувайки в съвкупност вътрешния поток „прана“, т.е. жизнена енергия.

Искаме да ви предложим едно от известните йогиски дихателни упражнения.

Упражнение „Дишане – Триъгълник“

Един от най-ефективните начини, с помощта на които може да се заредим с енергия чрез йога, е дишането „триъгълник“, което означава разделяне на цикъла на дишане на три етапа: вдишване, задържане и издишване и след това многократно повтаряне на този цикъл.

В различните източници са дадени разнообразни препоръки за продължителността на тези етапи. Опитът ни показва, че е най добре да се придържаме към еднаква продължителност на етапите, съобразени с кратния брой на ударите на сърцето – 6 удара вдишване, 6 удара задържане и 6 удара издишване. Ако тази продължителност не ви затруднява, опитайте се да увеличите продължителностота на етапите до 8, 10 или дори до 12 удара на сърцепю.

Ако правите упражнението в стая, в която има голям стенен или настолен механичен часовник, за единица на отчитане може да използвате тиктакането на часовника. Едно тиктакане обикновено съответства примерно на една секунда. Един етап от цикъла трябва да трае също 6 (8, 10, 12) тиктакания.

Дишането трябва да се изпълнява много свободно, без задържане и напрежение. Вдишването се осъществява според схемата: напълване с въздух долната част на корема, след това — средната част, след това – горната част на гърдите докрай. Издишването става в обратна последователност.

Докато изпълнявате упражнението, трябва мислено, с помощта на „вътрешния поглед“ (или „лъча на вниманието“), да изпращате потоци енергия от белите дробове към всички органи и части на тялото ви, включително и в болните органи, за да бъдат лекувани.

Упражнението се изпълнява в седнало или легнало положение. Ако го изпълнявате преди сън, има вероятност да сънувате красиви цветни сънища. Упражнението може да си изпълнява и по време на ходене – тогава продължителността на етапа се регулира от броя на крачките. Броят на циклите на дишане „триъгълник“ е 5-10 пъти всеки път, в противен случай може да получите замайване и световъртеж и прекаленото количество кислород.

Желателно е упражнението да се изпълнява постоянно, но за да повишите енергията си и да получите ефект, трябва да го правите ежедневно в продължение на не по-малко от месец.

Дихателните упражнения дават общо, неизбирателно повишаване на енергията. Ще се чувствате бодри, уверени и доброто настроение нима да ви напуска. Освен това, ефективността на реализирането на желанията ви ще се повиши няколко пъти.

Зареждане с твърда енергия

Ако имате нужда да повишите самоувереността и решителността си, а поради типа дейност често ви се налага буквално да налагате на събеседниците или партньорите си вашата гледна точка, препоръчва­ме ви да правите периодично представеното по-долу упражнение.

Желателно е да бъдете сами, когато изпълнявате това упражнение, и да имате възможност, дори да не е много високо, да си мърморите и дори да подвиквате от време на време, тогава никой няма да се стряска и да ви предлага да повика лекари-психиатри.


Ал. Свияш – „Как да живеем раумно“