Да спрем мислите си

Да спрем мислите си


Класиците на най-различни духовни учения говорят много за необходимостта човек да управлява състоянията на ума си. Например, Фиилип Капло в книгата си „Трите стълба на дзен“ пише: „На повечето хора никога не им идва в главата мисълта да се опитат да контролират съзнанието си и, за съжаление, това основополагащо упражнение остава извън рамките на съвременното образование, не е съставна част от онова, което се нарича „придобиване на знания“.“

Една от първите стъпки по пътя на духовното развитие в дзен е развитието на умението на човек да се концентрира и да спира полета на мислите си.

Методи за „спиране движението“ на мислите

Има много начини и техники за спиране „движението“ на мислите. Условно те могат да бъдат разделени на четири големи групи:

Методи за изместване на мислите (от други, периоди повтарящи се мисли);

Методи за концентриране на вниманието върху някакъв обект;

Методи за използване на мисловни образи;

Методи за превключване на вниманието.

Да разгледаме всяка от групите по-подробно.

Методи за изместване

Същността на „метода за изместване“ се състои в това xaoтичното „движение“ на случайните мисли в главата ни да бъде сменено с многократно повтаряне на една и съща фраза или определено звукосъчетание.

В източните духовни школи подобни звукосъчетания от типа на „о-о-у-м-м“ или „оум-мане-падве-хуум“ се наричат „мантри“. Ако много дълго, в продължение на няколко часа човек повтаря една и съща мантра, може да премине в устойчиво изменено състояние съзнанието, в което у него се появяват необичайни способности и той установява директен контакт с обитателите на невидимия свят.

Приблизително по същия начин „работят“ молитвите в християнството – добре известно е, че само продължителното и фанатично (т.е. съсредоточено и крайно емоционално) повтаряне на молитвите води до желаните резултати (пречистване на душата, просветление, получаване на помощ).

Можете да опитате да спрете „полета“ на мислите си с този метод, повтаряйки многократно наум мантрата „о-о-у-м-м“ или някаква молитва или да направите познатата ви вече „медитация на прошката. Тя също прекрасно върши работа за потискане на неконтролирания „полет“ на мислите. Оставете я да доминира в главата ви и едновременно „ще убиете два заека“: ще спрете „словомешалката“ си и ще се пречистите от натрупаните негативни емоции.

Щом забележите, че „словомешалката“ ви се е задействала отново започнете да повтаряте която и да е от формулите на тази медитация. Например, ето тази: „С любов и благодарност прощавам на този живот и го приемам такъв, какъвто е. Аз моля за прошка Живота заради мислите и постъпките ми по отношение на него.“

За да се научите да спирате „словомешалката“ си, когато това е необходимо, трябва да направите известни усилия. Опитът сочи, че първите резултати се проявяват при хора, които се занимават е изместването на ненужните мисли ежедневно по 20-30 минути, винаги когато са свободни в продължение на две седмици.

В крайна сметка трябва да се научите да постигате състояние на пълна липса на мисли по за 5-10 минути (след това те, така или иначе, ще се появят и това е нормално).

Методи за концентриране на вниманието

Следващият метод – „концентриране на вниманието“, който също се използва широко при обучението в много източни духовни школи, изисква съсредоточаване на вниманието и непрекъснато наблюдаване на някакъв предмет или процес.

Това може да е точка на стената, картина или рисунка (специални рисунки за концентрация и медитация се наричат „мандали“), а може да е някакъв ваш, собствен вътрешен процес – дишане, пулс и т.н.

В дзен будизма например едно от първите упражнения е броенето на собственото си дишане. Опитайте се да изпълните следното уптажнение.

Упражнение „Броим вдишванията си“

Заемете удобно положение, отпуснете мускулите на тялото си. Започнете мислено, наум да броите вдишванията си. Всъщност може да отброявате поредното си вдишване, което е малко по-трудно, или издишване.

Най-важното в това упражнение е да броите не до безкрайност, а само до десет и след това да започнете броенето отначало. Ако сбъркате, във всеки момент можете да започнете да броите omначало. Не се притеснявайте, не се вълнувайте, а просто започнете да броите отново до десет.

Въпреки че упражнението изглежда много просто, малко са хората, които успяват, без да са тренирали дълго време преди това, да броят от едно до десет в продължение на 20 минути, без да сбъркат да излязат от рамките на десетката. Препоръчваме ви да се опитате да направите това лесно упражнение и да оцените способността си да концентрирате вниманието си.

Упражнението „Броим вдишванията си“ спомага за развиване на вниманието и концентрацията на мисленето, а това може да се постигне само ако сте спрели вашата „словомешалката“. Ето какво казва по този повод един от пророците на съвремието ни Ошо (Бхагван Шри Раджниш): „Умът може да бъде мощен, ако е концентриран. Колкото повече го концентрирате, толкова по-мощен cтава той. Това е техниката. Тя наподобява получаването на огън чрез фокусираните с помощта на лупа слънчеви лъчи. Слънчевите лъчи са разсеяни, лупата ги събира в тесен лъч и ги концентрира (Ошо, „Корени и крила. Разговори за дзен“).“

Главно условие за правилното изпълнение на подобно упражнение е липсата на каквито и да било мисли и разсъждения по предмета, върху който се концентрирате. Трябва просто да гледате или да усещате, без да обръщате усещанията си в думи. Гледате и нищо друго.

Можете например да съсредоточите „вътрешния си поглед“ върху върха на носа си и да се опитате да усетите как въздухът влиза и излиза през носа ви при вдишване и издишване. Как вътрешните стени на носа ви трептят от преминаващия поток въздух, който ги охлажда, как прониква дълбоко навътре и т.н. Но всичко това трябва само да се усеща, а не да бъде придружавано от мисли, подобни на: „Сега въздухът преминава през лявата ми ноздра. Външната му стена сякаш се охлади…“

При появата на мисли те трябва да бъдат или изхвърлени от главата по някакъв начин, или просто трябва да се поизчака, докато сами си отидат. Това трябва да се прави приблизително по 20 минути на ден до постигането на устойчив резултат – спиране „движението“ на мислите в продължение поне на 5-10 минути.

Методи за използване на мисловни образи

Използването на мисловни образи дава възможност да бъде спрян потокът на мислите и да се отърве човек от неконтролираното им „движение“.

Например, можете да си представите, че взимате някаква кърпа и „изтривате“ с нея всички мисли от главата си. Щом се появи нова мисъл, взимате кърпата и я „изтривате“. Или я измитате с метла. Или я притискате с тежест от щанга (мислено, разбира се).

Отлични резултати дава образът, при който пълните главата си с гъста течност, например с масло. В маслото не може да изплува нито една мисъл – тя заглъхва още щом започне да се появява. Или я засипвате с пясък, в който мислите също няма къде да се завъртят. Обикновено тези упражнения се изпълняват със затворени очи. Тук обаче могат да се появят следните проблеми.

Картините не са пречка

При повечето хора, ако си затворят очите, на вътрешния им екран (в областта на челото) се появяват някакви картини – цветни петна, картини от природата, религиозни видения, очи и др. Появата на вся­какви образи или картини през мисления поглед на човека, докато изпълнява упражнение за потискане потока на мисли, не се смята за недостатък. Нека има картини – нека са колкото си искат! Важно е само да не са придружени (в мислите) от думи, фрази и т. н.

Опитайте се да не реагирате на телевизора

За развиване на способността да отделяте идващата отвън информация от собствените ви мисли, опитайте се, както се седнали пред работещия телевизор, няколко минути да гледате в него, без да реагирате по какъвто и да било начин на информацията, идваща от него. Най-общо казано, гледате тъпо в екрана и не реагирате по никакъв начин на звука и изображението. Това е доста трудно, но след известен брой тренировки можете да се научите да се „изключвате“ от външни дразнители поне за минута-две. При това обаче не трябва да се отдавате на вътрешни размисли (т.е. да задействате „словомешалката“), трябва да запазите тишината в главата си.


Ал. Свияш – кн. „Как да живеем разумно“