По какъв начин стресът се превръща в болест?

Стресът е сложна поредица от физични и биохимични реакции, задействани от силни емоционални подбуди. От гледна точка на физиологията самите емоции представляват отделяне на електрически, химически и хормонални заряди от човешката нервна система. Емоциите въздействат върху (но също така се влияят от) функционирането на главните органи, целостта на имунната защита и движението на многобройните циркулиращи...

Какво все пак е стресът?

Селие е ученият, който налага думата с днешното ѝ значение. С насмешка описва как “der stress”, “le stress” и “lo stress” са навлезли съответно в немския, френския и италианския език. Той разбира стреса като биологично явление – поредица от всеобхватни процеси в тялото, независими от това, дали са осъзнати. Стресът предизвиква видими и невидими вътрешни...

Какво е благоденствието?

Много хора смятат, че благоденствието се състои в притежаването на пари. За съжаление, колкото и пари да имаме, това не е гаранция за това, че преживяваме благоденствие. БЛАГОДЕНСТВИЕТО Е ВЪТРЕШНО ПРЕЖИВЯВАНЕ, А НЕ ВЪНШНО СЪСТОЯНИЕ. Макар да има отношение към парите, това състояние не се поражда от тях. Разбира се, че изпитваме благоденствие, когато имаме...

Да се изправим пред  смъртта без страх

Всички ние остаряваме с всеки изминал ден. Ние избираме дали да живеем в страх и да се държим според очакванията на другите хора или да си позволим да бъдем спонтанни и истински. Да започнем сега. Колкото повече радост, задоволство и удовлетворение изпитвате в настоящия момент, толкова по-лесно тези качества ще се проявяват в идващите години....

„КЪДЕТО И ДА СТЕ, БЪДЕТЕ ТАМ ИЗЦЯЛО“

Опитайте се да се уловите, когато се оплаквате – на глас или наум, от ситуация, в която сте се озовали, от това какво правят или говорят хората, от средата си, от по­ложението си, дори от времето. Оплакването винаги представлява неприемане на това, което е. То неизменно носи несъзнателен негативен заряд. Когато се оплаквате, се превръщате...

Липса на увереност в себе си

Страхът от провал и от критика е свързан с липсата на самоувереност, която граничи с чувство за малоценност. Вие се принизявате, давате си отрицателна оценка, смятате се по-чувствителен, по-емоционален, с една дума — по-уязвим, отколкото другите. Вече сте решили, че това, което ще кажете отсега нататък, ще е безинтересно или неуместно; че в момента, когато...

Когато се случи беда

Критични­те ситуации възникват, когато се случи някакво нещас­тие, катаклизъм, тежка загуба или страдание, те разби­ват целия ви свят на късчета и вече нищо няма смисъл. Това е среща със смъртта – физическа или психическа. Его-умът – създателят на този свят – рухва. От пепелта на стария свят може да се роди нов. Разбира се, няма...

Преходността и циклите на живота

Всяко страдание е дело на егото и се дъл­жи на съпротивата. Докато сте в това изме­рение, все още сте подвластни на неговия цикличен характер, на закона за преходността на всички неща, но вече не възприемате това като „лошо“ – то просто е. Като позволявате на нещата да бъдат такива, каквито са, пред вас се разкрива...

Има ли разлика между щастието и вътрешния мир?

Да. Щастието зависи от обстоятелства, които възпри­емате като положителни. Това не се отнася за вътреш­ния мир. Не е ли възможно да привличаме само положителни обстоятелства в живота си? Aкo нагласата и мисленето ни са винаги положителни, ще се проявяват само положителни събития и ситуации, нали? Знаете ли наистина кое е положително и кое е отрица­телно?...

Как творим бъдещето си

Когато отвориш вестник или списание и прочетеш нешо, което предизвиква в теб малко отрицателна емоция, по-добре е веднага да го оставиш, вместо да продължиш да четеш и да оставиш отрицателанта емоция да се засили, защото Законът за Привличането действа на всичко, за което мислиш. Но дори отвъд всичко това, дори в този момент, в който...