Какво все пак е стресът?

Какво все пак е стресът?


Селие е ученият, който налага думата с днешното ѝ значение. С насмешка описва как “der stress”, “le stress” и “lo stress” са навлезли съответно в немския, френския и италианския език.

Той разбира стреса като биологично явление – поредица от всеобхватни процеси в тялото, независими от това, дали са осъзнати.

Стресът предизвиква видими и невидими вътрешни промени, които настъпват, щом организмът усети, че благосъстоянието му е застрашено.

Въпреки че нервното напрежение може да се яви като компонент на стреса, човек може да бъде стресиран и без да се чувства напрегнат.

От друга страна, е възможно изпитването на напрежение, без да се задейства физиологичният механизъм на стреса.

В търсенето на дума, която покрива значението на физичните промени, които е наблюдавал при експериментите си, Селие се натъква на „термина стрес, който отдавна е в употреба в разговорния английски език, особено като жаргон сред инженерите, със смисъла на сила, действаща срещу съпротивление“. Той дава пример с промените в ремъка, които настъпват след неговото разтягане, и със стоманената пружина, на която се оказва натиск. Част от тези промени могат да се видят и с просто око, но други се забелязват само чрез наблюдение под микроскоп.

Аналогиите, които прави Селие, чудесно илюстрират главната идея – че силният стрес настъпва, когато изискванията към тялото станат твърде големи и то вече не може да ги понесе.

Ремъкът се къса с плющене, а пружината се деформира. Активирането на стреса може да бъде предизвикано от физически проблем като инфекция или нараняване.

Той може да дойде и след емоционална травма или само от заплахата за такава, била тя реална или въображаема.

Последиците от стреса настъпват и когато опасността е извън съзнателните възприятия на човека или той си мисли, че е стресиран по „добър“ начин.

Преживяването на стрес преминава в три компонента.

Първият е събитието – физическо или емоционално, – което организмът възприема като заплаха.

Това е стресовият фактор, наричан още стресор.

Вторият е свързан с анализиращата система, която възприема и интерпретира информацията от стресора.

В случая с човешките същества тази анализираща система е нервната, в частност мозъкът.

Последният компонент е противодействието на стреса, което може да бъде физиологично или под формата на поведенческо приспособяване към доловената заплаха.

От важно значение също са индивидуалният характер и моментното психологическо състояние на човека, когото стресорът атакува.

Всяко стресово събитие е уникално към момента, в който настъпва, но има своя резонанс от миналото.

Интензивността му и последиците от него зависят от редица фактори, свързани с индивидуалния характер на всеки човек. Това, което определя кое е стрес за нас, е въпрос на лично предразположение и нещо повече – на лична предистория.