Какво е благоденствието?

Какво е благоденствието?


Много хора смятат, че благоденствието се състои в притежаването на пари. За съжаление, колкото и пари да имаме, това не е гаранция за това, че преживяваме благоденствие.

БЛАГОДЕНСТВИЕТО Е ВЪТРЕШНО ПРЕЖИВЯВАНЕ, А НЕ ВЪНШНО СЪСТОЯНИЕ.

Макар да има отношение към парите, това състояние не се поражда от тях.

Разбира се, че изпитваме благоденствие, когато имаме доходи, с които да си удовлетворяваме нуждите. И все пак при всички нива на доходи съществуват проблеми и при всяко ниво на доходи може да има благоденствие.

Съществуват няколко основни неща, стъпки, които водят до благоденствие:

1. Благодарността.

Да се поспираме от време на време и да се свързваме с чувството на благодарност и признателност за всичко онова, което имаме в живота си. Да се радваме и наслаждаваме на благоденствието, което вече присъства в живота ни.

2. Осъзнаването.

Когато се свързваме с нашите нужди, когато пускаме стари убеждения, ценности и вярвания и на тяхно място изграждаме нови навици, а оттам и нови убеждения, валидни за нас, ние започваме да се свързваме все повече със себе си, все повече да обичаме себе си и да поставяме себе си на 1-во място. За целта е добре да слушаме интуицията си, чувствата си. Да поемаме рискове и да постъпваме така, както смятаме, че е редно. Дори и да грешим, да приемаме грешките си като уроци.

3. Целеполагането.

Поставянето на конкретни цели е важно условие, стъпка към благоденствието. Целите ни помагат да постигнем яснота, посока, визия за нещата. Да не се вкопчваме за тях, да бъдем гъвкави, ако не се реализират, да не се безпокоим как точно ще ги постигнем. Да си позволяваме все повече и по-често да се вслушваме в интуицията си, във вътрешния си глас.

Как бихте искали да изглеждате?

Как би изглеждал живота ви, изпълнен с истинско благоденствие?

Къде и как бихте искали да живеете?

Как бихте се чувствали?

Какви бихте искали да бъдат взаимоотношенията ви с другите?

Каква работа иска душата ви?

Как би протичал един ваш ден?

ВЪОБРАЖЕНИЕТО Е МОГЪЩ ИНСТРУМЕНТ НА СЪТВОРЕНИЕТО.

ЯРКАТА ВИЗИЯ ЗА ДАДЕНО НЕЩО ОТВАРЯ ВРАТИТЕ ЗА НЕГОВОТО ПРОЯВЛЕНИЕ.

ДА СИ ПОЗВОЛИМ ДА МЕЧАТЕМ СМЕЛО!


Leave a Reply

Your email address will not be published.