Научете се да мълчите

Кога за последен път сте намерили време да помълчите и да не правите нищо? Кога за последен път сте откраднали няколко минути, за да се насладите на способността на усамотението да възстановява, пренасочва и съживява съзнанието, тялото и духа? Всички велики философски традиции в света стигат до едно и също заключение: за да се свържете...

Четири нужди за човешкото съзряване

Съществуват четири неотменни нужди за човешкото съзряване. Те съществуват едновременнозаедно и се надграждат взаимно – като пирамида. ПЪРВА: дълбокото усещане на детето за контакт и връзка с хората, които отговарят за него. Имайте предвид, че важното е усещането на детето за привързаност; това няма нищо общо дали и колкородителите го обичат и се чувстват свързани...

Проявление на инстинктивното начало

Учените дори са въвели специален термин – „примативност“ (да не се смесва с примитивност!), който показва степента на проявеност на вродените инстинкти в поведението на човека. Високо примативни са хората, при които инстинктивното начало в поведението е силно проявено, т.е. те вземат решения, ръководейки се преди всичко от инстинктите си. Ниско примативни са хората, при...

Не губете перспектива

Ето една стара приказка. Откарали един ден някакъв човек със сериозно заболяване в болнична стая, където на леглото до прозореца лежал друг пациент. Двамата се сприятелили и този до прозореца от време на време поглеждал навън и после в продължение на часове забавлявал своя прикован на леглото спътник с ярки описания на света отвън. Някои...

Да разгърнем собствения си потенциал

Какъв е в действителност божественият замисъл за мен? Какъв е моят личен енергиен потенциал, който напира да се разгърне? 1. Вътрешният потенциал е неограничен и безкраен. В този потенциал сме едно цяло с Едната сила, част от тази сила. Няма граница, няма разделяне между „моето енергийно поле” и Едното енергийно поле. В това енергийно поле...

Езикът на живота

Всичко, което изживяваме, е едно послание. Животът непрекъснато ни „говори”. „Езикът на живота” е най-важният „чужд език”, който би трябвало да научим. Ако усвоим този език, сме се научили да разбираме нашия живот и да се справяме с него Животът ни казва на неговия език, как можем да бъдем щастливи. Да живеем действително е наше...

Как можете да създадете безгранично богатство

Сега си представете: 1. Вселената е пълна с изобилие. 2. Вселената по всяко време е готова да сподели с вас изобилието си , вие трябва само да му дадете възможност „за проявление” като духовно влезете „в негово владение”. 3. Всичко започва с една идея. Идея, която не се е осъществила, е пропилян шанс. 4. Животът...

Законът за причината и следствието

Всичко случващо се на този свят се подчинява на принципа за причината и следствието. Цялото видимо Творение, както гласи и самото име, е следствие, зад което стои винаги един творец, чиято воля се проявява. Там, където съществува творение, винаги трябва да има и творец, тъй като законът гласи: „Нищо не произлиза от нищото”. Винаги има...

Законът за резонанса

Сходното привлича сходно и се подсилва от сходно. Противоположностите се отблъскват. По-силното определя по-слабото и го уподобява на себе си. Всеки може да привлече само това, което е в резонанс с на моментната му вибрация. Следователно страхът привлича това, от което се опасяваме. Нашето поведение определя нашите отношения. Ако дръпнете струна на едно пиано, то...

Идеалното партньорство

Всеки човек търси идеалния партньор, и само малко хора вярват, че са го намерили. Идеалният партньор, партньора на душата е този, чрез който и двамата могат да се развиват по най-добрия начин. Това не е само свързването между двама души, а свързването на две души, със всички произтичащи от това следствия за съвместния живот и...