Отворете се за хората, за да Ви обичат

Познавам твърде много хора които постоянно се оплакват за едно или друго, и аз винаги съм стигал до заключението че причината за нещастието им е в собственото им отношение. Те не са способни да бъдат по-отворени, да обикнат другите, да помогнат с окуражителна дума или утеха. Те не знаят как да дават и винаги очакват...

Инстинкт да бягаме от самотата

Природата е заложила в нас инстинкта да бягаме от самотата като от най-страшна тежест, което е нормално, но трябва да намерим най-добрия начин, за да излезем от самотата. Колко момичета и момчета са се справили с този проблем? Те са нещастни, защото искат да имат партньор, с който да пеят дует, но не го намират...

Какво представлява човек

Сбор от милиарди малки душички или същества, които се съгласили в името на Божията любов да влязат в човека и да работят за него, да му дадат израз на човек. Те са пожертвували живота си за него, станали са негови слуги и като не ги разбира, той казва: „Какво нещо е тялото? Нищо друго освен...

Точност

Колкото по-добре съвпада вътрешният ти модел на действителността със самата действителност, тол­кова по-способен ставаш. По-голямата точност озна­чава по-добра способност да се справяш с живота като човешко същество. Ако разполагаш с точна карта, по-вероятно ще вземаш разумни решения, които ще те от­ведат по-близо до нещата, които искаш. Ако картата е неточна, по-вероятно ще се сблъскаш с...

Възприятие

Как възприемаме стабилни обекти в средата, имайки предвид вариращата стимулация? Кои са двата фундаментални подхода към обясняването на възприятието? Какво става, когато хората с нормални зрителни усещания не могат да възприемат зрителни стимули?Казвали ли са ви някога: „Не можеш да видиш това, което е под носа ти“? Или „Не можеш да видиш гората заради дърветата“?...

Какво е воля

Волята е нашата вътрешна сила, която външният свят никога не може да докосне. Тя е последният ни коз. Ако действието е това, което извършваме, когато все още можем да променим нещо в дадена конфигурация, волята е нашето оръжие тогава, когато тази възможност е изчезнала.Поставени в ситуация, която изглежда непроменяема и безусловно негативна, ние можем да...

Да можем да влизаме в резонанс с намеренията

Съзнателно мога да вляза в резонанс или пък не с всяко нещо, което искам да постигна. Моето намерение и моята вяра са достатъчни, за да накарам това да се случи. Ако външно имам определено намерение, но вътрешно съм убеден в точно обратното, моето намерение естествено не може да се осъществи, тъй като силите вътре в...

Какво представлява квантово лечение

Квант е дума, пълна с огромно значение, особено сред физиците: като съществително, това е „най-малкото количество лъчиста енергия“, но като прилагателно, квантов означава „внезапна и значима промяна“. Квантовото лечение е свързано с осъществяването на малки промени, които предизвикват големи, радиантни резултати. Тези резултати могат да са почти неуловими или огромни, но и в двата случая...

Законът за полярността

Този закон гласи, че всичко което съществува притежава двa полюса, но в действителност представлява едно цяло. Всички привидни противоположности са идентични по своята същност, различна е само степента на тяхното проявление. Щастие и нещастие, любов и омраза, са в действителност двата полюса на едно и също нещо. Всяко явление на този свят има две страни....

Законът за изобилието

Законът за изобилието гласи, че изобилието на живота ни се полага като наше духовно наследство. To във всеки момент е на наше разположение. Чрез нашата погрешна духовна нагласа и липсващата ни вяра често все пак бива предизвикано ограничаване на нашето вътрешно и външно богатство – и по този начин липса. Щом като човек осъзнае, кой...