Да проявим нашите творчески способности

Всеки човек изпитва потребност да твори. Въпреки че днешният свят се върти около цели, постижения и продуктивността, всеки от нас се нуждае в даден момент от живота си да е напълно свободен. Жадуваме за място, където можем да се отдадем и доверим на инстинктите си и да изразим душата си. Ние се раждаме с творчески...

Въображение и визуализация – каква е разликата?

Въображението е смесването и подреждането на мисли в най-разнообразни  комбинации. То наподобява наблюдаването на реална ситуация. Във въображението обаче, не наблюдаваш нещо, което се случва в света около теб, а сам рисуваш образи. Визуализацията често е просто спомен за нещо, което някога си видял. Под въображение имаме предвид съзнателно да съчетаваш в ума си елементите,...

Психодуховният подход към оздравяването

Едгар Кейси описва принципите на психодуховното оздравяване с думите: „Духът е животът. Умът е строителят. Физическото е резултатът.„ Този подход разглежда оздравяването като съвместно дело на душата, ума и тялото, а болестта – като неуспех в този процес. Налице е разбиране, че проблемът представлява нещо по-дълбоко, случващо се вътре в нас, което отслабва защитите на...

Дисоциация при травма

Нормалната реакция на психиката към травмиращо преживяване е да се оттегли от обстановката на нараняването. Ако оттеглянето не е възможно, тогава част от личността трябва да бъде оттеглена, а за да стане това, интегрираното его трябва да се разцепи на фрагменти или да се дисоциира. Дисоциацията е нормална част от защитите на психиката от потенциално...

Пътят на безусловното щастие

Най-висшият духовен път е самият живот. Безусловното щастие е най-висшата съществуваща техника. Това е истинският духовен път и няма друг, който да води така пряко и сигурно към Пробуждането. Когато изберем този път, идва изпитанието. Изпитанието на решимостта ни е точно онова, което стимулира духовното израстване. Истинският въпрос е дали искаме или не искаме да...

Закон за целостността

Тъй като всеки човек е само част от Вселената, като част от цялото той се стреми към това цяло. Нютон открива закона за всеобщото привличане за материалните тела. Но този закон действа и върху живите тела, които представляват информационно-енергийни структури. Всяко живо същество поначало не е цялостно, и човекът включително, тъй като то е откъснато...

Съзнанието еволюира спираловидно

Страхът ни съпътства през целия живот. Той е основна причина за нещастията, болестите, войните. Още като ембрионални тела, формиращи се в майчината утроба, ние започваме да абсорбираме енергията на страха посредством психическата матрица на емоционални модели, които наричаме емоционално тяло. Точно както имаме модел на ДНК, който определя физическото тяло, имаме и емоционална ДНК, чрез...

Разликата между линейно и нелинейно време.

От гледна точка на линейното време, има минало, настояще и бъдеще. От линейна гледна точка душата израства и еволюира като индивидуална душа, преминавайки от по-ниски към по-високи нива на плътност и този процес се нарича възнесение. Някои се придвижват по-бързо от други. Линейното напредване включва постепенното усъвършенстване на личността и приключването на уроците на душата...

За тревожността

Тревожността е разпространено състояние. Сходно е със страха. Възниква като адаптивна реакция на организма. Тя предупреждава за евентуална заплаха от болка или проблеми с душата. Телесните симптоми са: изпотяване, сърцебиене, ускоряване на пулса, замаяност, високо кръвно, припадъци, стомашни болки и др. Съществуват 2 вида теории за това кога тревожността от помощник се превръща във вредител:...

Деветте ключа за достъп до мъдростта на сърцето

Промените ли нагласата си към света, и светът ще започне да се променя. Ще се освободите от стреса, тревожността и объркването, а така ще се свържете отново с яснотата, любовта и радостта, които винаги са били вътре във вас. Но преди да направите всичко това, първо трябва да разберете как търсите и получавате удовлетворение в...