Типове личностни разстройства

Типове личностни разстройства


Характерът на всеки човек е уникален, защото е съчетание на черти, модели на реакция, поведение, ценности. Той се изгражда още от вътреутробното развитие, след това от възпитанието на родителите и подлежи на изменение през целия живот.

Съществуват няколко основни типа личностни разстройства.

ПЪРВА ГРУПА: параноидни, шизоидни, шизотипни личности.

Параноидните са подозрителни, недоверчиви, злопаметни, с изострено чувство за достойнство. Вечно търсят някакъв подтекст, нещо, за което да се обидят.

Шизоидните са склонни да се изолират, да избягат от света, за да не им навреди той.

Шизотипните имат странно поведение, обличат се шантаво, има странни интереси.

ВТОРА ГРУПА: антисоциални, гранични, хистрионни, нарцистични.

Антисоциалните имат устойчив модел на незачитане или нарушаване на правата на другите. Налице е неспособност за съобразяване със социалните норми. Могат да бъдат измамници. Импулсивни са, трудно планират бъдещето, раздразнителни и агресивни.

Граничните (т.нар. бордълайн) личности имат нестабилни взаимоотношения, нестабилно себеприемане и нестабилни чувства. Импулсивни са и отчаяно избягват действително или въображаемо изоставяне. Имат нестабилна представа за собственото си аз. Склонни са към самоубийство поради хронично чувство на празнота.

Хистрионните имат постоянна нужда да са център на внимание. Те имат драматично поведение, сякаш постоянно са пред публика и чакат одобрението й. Използват външния си вид, за да привлекат вниманието. Чувствата им са плитки и бързо се променят. Лесно се поддават на внушения.

ТРЕТА ГРУПА: личностно разстройство, зависими личности, обсесивно-компулсивно разстройство.

Личностно разстройство се характеризира с множество социални задръжки, усещания за непълноценност, свръхчувствителност към негативни оценки. Тези хора нямат желание да общуват, ако не са сигурни, че ще бъдат харесани. Вярват, че са непривлекателни, по-малко ценни за другите.

Зависимите личности постоянно имат нужда да са обгрижвани. Страхуват се да не бъдат изоставени. Страхуват се, че няма да се правят сами.

Обсесивно-компулсивните личности имат постоянна загриженост за подреденост, съвършенство, контрол върху преживяванията и взаимоотношенията за сметка на гъвкавостта, откритостта и ефективността. Това са т.нар. работохолици. Друга характерна черта е скъперничеството.

Всички тези модели на поведение, общуване, мислене се оформят още в юношеската възраст. С времето могат да се задълбочат, а могат да станат и приемливи за околните.

На фона на типовете личностни разстройства могат да възникнат всякакви други психични разстройства, както и други промени в характера под влияние на възрастта, травми на мозъка, инсулти и др. заболявания.


д-р Веселин Тенев

Leave a Reply

Your email address will not be published.