Какво е дух, душа и его?

Какво е дух, душа и его?


Дух и душа не е едно и също.

ДУША е същността на Аз-а, искра, пребиваваща във всеки един от нас. Тя е миниатюрен, уникален аспект на Бога, но същевременно от физическа гледна точка всяка индивидуална душа е по-голяма от цялата вселена.

ДУХЪТ е същността, или основната енергия, пронизваща целия живот. Той е повече от разумно създание. Той е енергия, материя, съзнание, но и отвъд това. Той представлява движението на Бог. Той е онова, което вдъхва живот на всичко.

ДУШАТА Е СЪЩЕВРЕМЕННО И СЪВЪРШЕНА И НЕСЪВЪРШЕНА. Тя встъпва в различни въплъщения и нива на съществуване, за да повиши своето разбиране и осъзнатост. За разлика от ДУХА, тя не знае всичко, но ЗНАЕ ДОСТАЪЧНО, за да не осъжда преживяваното.

ДУШАТА не прави разлика между правилно и неправилно поведение. Но се стреми към онези преживявания, които подхранват любов, състрадание, служене и служене на другите.

ЕГОТО може да изопачи всяка идея. Цялото зло на планетата може да се отъждестви с ЕГОТО или НИСШИЯ АЗ. Егото е онази част от душата, която вярва в отделеността от Бог. Отъждествява се с: физическо, емоционално и ментално ниво на битие.

ДУХЪТ ЗНАЕ, че всички хора представляват ЕДНО СЪЩЕСТВО.


Из книгата „Интегриране на душата“ (Сал Ракели)

Leave a Reply

Your email address will not be published.