Как да отворим сърцето си завинаги?

Как да отворим сърцето си завинаги?


Сърцето ни е енергиен център, чакра, един от най-красивите и могъщи енергийни центрове и се отразява на всекидневния ни живот. Чувстваме енергията на сърцето през цялото време.

Всъщност състоянието му се променя постоянно – може да изпитваме преливащо чувство на любов в нечие присъствие, докато този човек не каже нещо, което не харесате. Тогава сърцето ни се затваря и вече не изпитваме любовта.

На всички ни се е случвало, но каква е причината за това?

Сърцето се затваря, защото се блокира от натрупани, недовършени енергийни модели от миналото ни.

Различните преживявания се случват в нас, заради начина, по който възприемаме и обработваме света, който преминава през нас. Сетивата ни са истински електронни сензори. Но ако енергийните модели, постъпващи в психиката ни, създават безпокойство, ние не им позволяваме да преминат. И така енергийните модели остават блокирани в нас.

В дългосрочен план енергийните модели, които не могат да преминат през нас, биват изблъскани от предната част на ума ни и не изчезват току така. И се превръщат в проблем.

Не е лесно да задържим енергията за дълго време на едно място. Ето защо умът става толкова активен. Включва се сърцето – през него енергията се опитва да се освободи.

Всичко, което е преминало през нас – от времето, когато сме били бебе през целия живот и се стигне до настоящия момент – всичко е вътре в нас.

Ако натрупването стане значително, изпадаме в състояние на депресия. В това състояние всичко потъмнява. В сърцето и ума нахлува съвсем малко енергия. Накрая всичко изглежда негативно.

Но сърцето не винаги остава блокирано. В зависимост от преживяванията, то се отваря и затваря доста често.

Има неща, които просто преминават през сърцето.

Причините са две:

1. Това се случва, когато не се вкопчваме в нищо.

2. Това се случва, когато не се съпротивляваме на нищо.

Ако можем да живеем така, всеки момент ще ни променя. Ако гледаме на живота като дар, вместо да се борим с него, ще изпитваме дълбоко вълнение.

Енергията на сърцето ни вдъхновява и издига. Най-висшето състояние, което някога можем да изпитаме, е просто резултат от това колко отворени сме били.

За да изпитваме това състояние, да си позволяваме на преживяванията да влязат и да преминат през нас – да не ги задържаме, за да не стигнат до блокирирането им вътре в нас.

Нужно е да сме достатъчно съсредоточени, за да можем просто да наблюдаваме как тези неща се появяват. Сърцето свиква с процеса на освобождаване и пречистване.

Как става това освобождаване?

Като стоим в центъра зад всичко и като се освобождаваме.

Наградата е завинаги отворено сърце, живот в любов, която ще ни подхранва и подсилва.

От нас зависи да успяваме.


из кн. Отвързаната душа (Майкъл Сингер)


Книга:

Медитация за прошка:

Доверие в Бог:

Медитация „Обединяване на противоречията“:

Leave a Reply

Your email address will not be published.