Мислиш си, че мислиш?

Хората си мислят, че мислят – но обикновено се заблуждават. Това, което смятат за мислене, в повечето случаи е самокритикуване. Истинското мислене е рядкост – също като истинското слушане. Да мислиш, значи да слушаш самия себе си. Това е изключително труд­но. За да мислиш, трябва да бъдеш двама души едновременно. След това трябва да позволиш на тези...

Как влошаваме нещата

Човекът притежава огромен потенциал да постъпва грешно. Това е свойство, присъщо изключително на света на живото. Ние можем и действително влошаваме нещата – доброволно, с ясното разбиране какво точно правим (естествено, случва се да грешим и неволно, по непредпазливост или от предумишлено невежество). В светлината на този страховит потенциал и склонност към вършене на злини, нима...

Приемайте човека такъв, какъвто е

Как да се възползвате от този съвет, когато даден човек не ни харесва? Когато той просто ни е противен? Обижда ни… Какво означава „да приемеш друг човек“? Какво се крие зад този израз? Всеки човек живее в свой модел на света. И за да приемеш този човек, трябва да разбереш неговия свят. Как е устроен...

Четири ключови правила в общуването

Правило 1. Знание за собственото намерение (резултата) Преди всичко, трябва да сте наясно какво искате от общуването с човека. Това може да бъде получаване на внимание, установяване на добри отношения, сключване ща сделка. Ако съзнателно осъществяваме контакт с даден човек, трябва да знаем какво искаме. Изобщо, защо хората общуват един с друг? Каква е целта...

За неподходящите приятели

Когато хората имат ниско мнение за собствената си ценност или (може би) когато отказват да поемат отговорност за живота си, изби­рат новите си познати като точно копие на онези, които в миналото са им създавали неприятности. Те не вярват, че заслужават нещо по-добро, и затова не го търсят. А може би това „по-добро“ според тях...

Как да избираме приятелите

Замислете се върху следното: Ако смятате, че даден човек е не­подходящ за приятел на сестра ви, на баща ви или на сина ви, защо вие оставате негов приятел? От лоялност, ще кажете вероятно. Само че това не е никаква лоялност, това е глупост. Лоялността е нещо, което се договаря, справедливо и честно. Приятелството е взаимно...

Какво мога да направя за бъдещето си?

Всички като че ли сме обсебени от мисълта за бъдещето. Това е разбираемо, защото осъзнаваме, че западният модел на действието е целево ориентиран и че според него никога нищо не е достатъчно. Независимо какво се случва днес, трябва да се концентрираме върху утрешния ден. Но както не можем да живеем в миналото, така не бихме...

Как трябва да слушаме?

Карл Роджърс, един от значимите психотерапевти на двайсети век, е разбрал нещо много важно за слушането. „Болшинството от нас не умеят да слушат – пише той. – Ние предпочитаме да даваме оценки, защото слуша­нето е прекалено опасно. Първото условие е да имаш смелост, а ние невинаги я притежаваме.“ Той е разбирал, че процесът на слушане може да...

Казвайте истината или поне не лъжете

Представете си една жена, която твърди, че всичко в живота ѝ е наред. Каквото и да става, тя избягва конфликтите, усмихва се и ви­наги откликва, когато някой я помоли за нещо. Това е нейната зона на комфорт – убежището, където се крие. Тя не протестира срещу ста­туквото, не изразява мнение и не се оплаква, когато среща несправед­ливо...

Какво е въздействието на миналото ни върху нас?

Школите в областта на психологията се разминават значително при третиране на миналото и влиянието му върху индивида. Може би най-простият отговор би бил: въздействието е такова, каквото искате или от каквото се нуждаете. В някои случаи той се оценява като свръхопростен, защото силно травмираното детство например може да доведе до сериозно блокиране на развитието. В...