Как да избираме приятелите

Как да избираме приятелите


Замислете се върху следното: Ако смятате, че даден човек е не­подходящ за приятел на сестра ви, на баща ви или на сина ви, защо вие оставате негов приятел? От лоялност, ще кажете вероятно. Само че това не е никаква лоялност, това е глупост. Лоялността е нещо, което се договаря, справедливо и честно.

Приятелството е взаимно договаряне.

Вие не сте морално задълже­ни да подкрепяте човек, кой­то превръща света в по-лошо място, отколкото е. Точно обратното.

За свои приятели би трябвало да избирате хора, които се опитват да подобрят, а не да влошат нещата.

Не е егоистично да предпочитате хората, които са добри за вас – това е най-правилното решение. Нещо повече, да общувате с хора, които започват да се справят, защото виж­дат как вие се справяте, е правилно и достойно за възхищение.

Ако се заобикаляте с хора, които ви подкрепят по пътя нагоре, те няма да търпят да бъдете цинични и разрушителни.

Те ще ви на­сърчават, когато сте добри към себе си и към околните, и деликатно ще ви укорят, когато не сте.

По този начин те ще ви подтикнат – вни­мателно, но твърдо – да направите това, което трябва.

Хората, поели по пътя надолу, ще сторят точно обратното. Те ще предложат цигара на бившия пушач и питие на бившия алкохолик. Ще посрещнат със завист и успеха, и доброто, което правите. Ще ви лишат и от своето приятелство, и от подкрепата си или ще ви накарат да си платите скъ­по както за едното, така и за другото. Ще омаловажават успехите ви, като изтъкват собствените си постижения, реални или въображаеми.

Но преди всичко ще ви дърпат надолу, защото на фона на вашия нап­редък техният провал ще изглежда още по-страшен.

Ето защо добрият пример е животопроменящо предизвикател­ство, а всеки герой е наш съдия. Съвършеният мраморен Давид на Микеланджело сякаш подтиква съзерцаващите го хора:

„Можете да бъдете много повече от това, което сте“.

Когато имате куража да се устремите нагоре, вие съзирате непълнотата на настоящето и възмож­ностите на бъдещето. Освен това вие нарушавате спокойствието на другите, защото дълбоко в себе си те осъзнават, че нямат оправдание за цинизма и бездействието си.

Не си мислете, че е по-лесно да се обградите с мотивиращи хора, които са добри за вас, отколкото с такива, които са направо токсич­ни и само ви вредят. Защото не е така.

Добрите, мотивиращи хора са идеал. Нужна е сила, за да се осмелите да останете близо до тях.

Покажете смирение, но и смелост. Преценявайте добре и се пазете от прекалено безкритичното състрадание и съжаление.

Подбирайте си такива приятели, които ви желаят най-доброто.


Джордан Б. Питърсън – 12 ПРАВИЛА ЗА ЖИВОТА