За принцовете и принцесите

За принцовете и принцесите


ЖЕНА — самка, която има МЪЖ
МЪЖ — самец, който има ПАРИ
(виц)


Жалко, че генералите се женят още когато
са лейтенанти!
(разговор между две застаряващи девици)


Толкова съществено важен за всички живи организми процес като размножаването не може да бъде оставен без контрола на инстинктите. Съответно и любовта като най-силното чувство е глас именно на този най-първобитен (първичен) инстинкт, който ни кара да предпочитаме за партньор най-добрия индивид от другия пол.

А кои са критериите за този избор?

Излишно ще бъде да доказваме, че тези критерии са се запазили непроменени още от първобитни времена, т.е. оттогава, откогато са се формирали и самите инстинкти.

Инстинктите, така да се каже, са „фотографирали“ в процеса на ставането си съществуващото положение и ще продължават да се ориентират по тази „снимка“, докато видът продължава да съществува. Така че инстинктите позволяват да се осъществи изборът на най-добрия от първобитна гледна точка партньор.

А най-лесният и нагледен признак за превъзходство е високият ранг в първобитната йерархия. И дори и да е очевидно, че рангът, строго погледнато, е по-скоро визуално-повърхностен показател при предпочитането, едва ли можем да си представим нещо по-добро в неразумната природа. Външната привлекателност
(красотата) е много по-ненадеждна в това отношение.

И изобщо, навсякъде в животинския свят броят на чифтосванията е най-елементарният и ясен количествен показател за ранга на самеца в йерархията.

При самката тази зависимост е по-скоро обратна.

Важно е да се подчертае още, че високият ранг на самеца не дава ГАРАНЦИЯ за достъпа към някоя конкретна самка, но същевременно е значим фактор, повишаващ ВЕРОЯТНОСТТА за това събитие.

При което степента на взаимозависимост между сексуалната привлекателност на самеца и неговия рангов потенциал е различна при различните видове и съвсем не е линейна. Самците от най-горните етажи на йерархията могат да имат съвсем малки различия.


Накратко:
• Емоционалният избор на брачен партньор (симпатия, влюбеност, любов — всичко това в зависимост от силата на преживяванията) се осъществява в съответствие със система от инстинктивни критерии за оценка на потенциалния партньор.


• Емоционалният избор на мъжа от жената се осъществява найвече в зависимост от неговия инстинктивен йерархически статус (включително чисто визуален), който може и да не се припокрива с неговото обществено положение. И на второ място в зависимост от физическите му данни.


• Емоционалният избор на жена от страна на мъжа се осъществява най-вече в зависимост от нейната новост, достъпност и физически данни в равна степен.

АНАТОЛИЙ ПРОТОПОПОВ – „ТРАКТАТ ЗА ЛЮБОВТА, КАК Я РАЗБИРА УЖАСНИЯ ДОСАДНИК“