Гневът и гордостта

Гневът и гордостта


Що е гневът?

Неурегулирана енергия.


Гневът не е естествено състояние за човека. Гневът е превърната сила в низходяща степен. Той е излишна енергия.

Как се е създала тази енергия?
Всяко желание, което среща на пътя си съпротивление, се пречупва. Половината от неговата енергия се превръща в една ненормална топлина, която отива в мозъка, и тази топлина именно образува гнева. Гневът е, който увеличава температурата в тялото. Той съставлява един плюс към обикновената температура на организма и действа разрушително.


Гневът е вътрешен пожар в човека.
Когато желанията у човека са неурегулирани, ражда се гневът.


Когато човек има много желания, които не може да реализира, част от енергията, която е била определена за тяхното реализиране, остава неизползвана. Тази енергия е причина за гнева в човека.

Непостигнатите желания произвеждат гнева.


Когато някой се гневи, това показва, че има много нереализирани, непостигнати желания.

Излишната енергия се събира зад ушите на човека. В гневливите хора тези места са силно развити, френолозите наричат тези центрове разрушителни. Тези центрове са свързани с двигателните мускули на устата, затова, когато се разгневи, човек започва да мърда устата си. Който разбира закона за трансформиране на енергиите, той ще знае по какъв начин да отправи излишната енергия от ушите си към мозъка, да я впрегне на работа… Който не разбира този закон, като се разгневи, той ще впрегне езика си на работа – напред, назад, докато изхвърли тази енергия навън и се облекчи.

Езикът е картечницата, а думите – картечният огън, който се изсипва надясно-наляво, докато се свърши.


Гневът, недоволството в човека не са нищо друго освен резултат на противодействие в чувствата му.


Гневът е космическа сила, срещу която човек не може да се бори. Той не се поддава на нашата воля.
Обектът на гнева е вън от човека.

Всеки гняв, произлязъл без причина, е отрова.

Има един гняв, наречен свещен. Той се проявява само един път през деня. Гневиш ли се по няколко пъти през деня, организмът ти е изложен на отравяне. Най-после заболяваш.


Трансформиране на гнева:

Потърсете начин да се справите с излишната енергия около ушите си. Започнете да режете дърва с трион или брадва, или да копаете. Ако не можете да направите това, пипнете върха на носа си четири-пет пъти.

Важно е да намерите начин да превърнете енергията на гнева в работа.

Метод против гнева.

Щом се разгневите, поемете дълбоко въздух, издишайте и след това бройте мислено от 1 до 10; ако сте още гневни, пак поемете дълбоко въздух, издишайте и бройте от 1 до 100; ако гневът ви още не е минал, пак поемете дълбоко въздух, издишайте и бройте от 1 до 200. Дойде ли до 300, какъвто да е гневът, нищо няма да остане от него.

Това е един от методите за урегулиране на енергиите в човека. Ако не искате да приложите този метод, приложете следния:

щом се разгневите, изпийте една чаша гореща вода на глътки. Гневът развива топлина в човека. Значи, подобното с подобно се лекува.


ГОРДОСТТА


Гордостта е първото болезнено и неестествено състояние на човешкото съзнание.


На какво се дължи гордостта?

Гордостта е признак на излишък от мозъчна енергия. Горделивият човек е отворил всички прозорци на умствения си живот, вложил е в ума си безброй непостижими идеи,които иска на всяка цена да постигне, да стане пръв човек в света.
Най-голямата суша, която може да се яви в живота на човека, това е гордостта.


ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ И МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО ЛЕКУВАНЕ ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО