Трети сеанс по холотропно дишане

В началото на третия ми сеанс по холотропно дишане все още бях нервна, докато чаках процесът да започне, макар че вече го бях правила два пъти. Шегувах се, че се чувствам като космонавт, който чака изстрелването и се чуди дали ракетата ще се възпламени и какво ще е направлението. След няколко минути бях „потопена” Появи...

Принципи на холотропната терапия

Основният й принос е в признаването на изцелителния, трансформационния и еволюционния по­тенциал на НСС. Тъй като тези състояния на човешката психика, изглежда, демонстрират спонтанна изцелителна ак­тивност, холотропната терапия използва техники за облек­чаване на психиката и за предизвикване на необичайни със­тояния на съзнанието (НСС). В типичния случай това про­меня динамичното равновесие, което лежи в основата на...

Срещата с раждането и смъртта

Със задълбочаването на емпиричното самонаблюдение елементите на емоционална и физическа болка стават все по-интензивни. Могат да станат толкова екстремни, че су­бектът да изпита чувството, че преминава границите на индивидуалното страдание и изживява болките на цели групи нещастни човешки същества, на цялото човечество и дори на цялото съществувание. Нерядко хората, чийто вътрешен процес е стигнал до...

Здрава личност

Здравото его е това, което остава гъвкаво. Фактически именно психологическата гъвкавост определя психичното здраве. Егото може да е силно или уязвимо, да е доброволно открито да получава онова, което се въздига от дълбините, и да реши да го приема, да му се противопоставя или да договаря с него някаква междинна позиция. Юнг нееднократно подчертава, че...

Разновидности на страха

Повечето хора, които са склонни да отлагат, се страхуват от нещо, без дори да осъзнават от какво точно. Ето някои от най-често срещаните страхове, които ни карат да отлагаме нещата ден след ден: Убеждението, че не заслужаваме успех. “Мисля си, че хубавите неща се случват на другите.Малтретираните деца често растат в семейства, в които се...

Болестта сама намира хората

Като ви посети някоя болест, не се плашете, но изучавайте характера й. Има болести с груб характер. Дойде ли такава болест у човека, тя го заставя да вика, да се сърди, да удря и т.н. Болестта взема нещо от тялото на човека, но нищо не дава. Който е боледувал, той всякога е дал нещо от...

Какво виждаме, когато не знаем какво гледаме

Това, което възприемаме със сетивата си, когато нещата започ­нат да се разпадат, вече не е състоянието на обитаем ред, a tohu va bohu – безформената пустота, и tehom – бездната (казано на библей­ски език). Това е хаосът, който се крие под крехката повърхност на нашата сигурност. Именно от този хаос, чрез Словото, Бог извлича реда в началото...

Азът

Под „Аз“ следва да се разбира онзи комплексен фактор, към койт осе отнася цялото съдържание на съзнанието. В известен смисъл той е центърът на полето на съзнанието, а доколкото това поле включва емпиричната личност, Азът е субект на всички личностни актове на съзнанието. С тази дефиниция се описва и очертава обхватът на субекта. Теоретично погледнато,...

Модел „Тиранин – Жертва“

Основни положения: 1. Човекът съществува отделно от околната среда. Моделът разглежда човека отделно от заобикалящия го свят, като ги противопоставя. Външният свят се представя като чужда среда. Спомнете си старото определение за материята, дадено от Нютон и последователите на картезианството. Материята представлява обективна реалност, съществуваща извън и независимо от човешкото съзнание. Помислете за това! Това...

Природата на връзката родител-дете

Връзката майка-дете традиционно се определя като зависимост. А напоследък – като привързаност и потребност от грижа. Поведение на привързаност означава, че едни индивид, обикновено този, който не се справя много добре, поддържа близост или общува с друг индивид, когото смята за по-добре справящ се от себе си. Този тип поведение се задейства от болка, изтощение...