Универсалният разум и квантовото поле

Цялата физическа действителност е предимно енергия, съществу­ваща в обширна, свързана през пространството и времето мрежа. Тази мре­жа, квантовото поле, съдържа всички вероятности, които могат да се пре­върнат в реалност чрез нашите мисли (съзнание), наблюдения, чувства и състояние „съм“. Но нима реалността не е нищо друго, освен безразлични електромагнит­ни сили, действащи и откликващи една на друга?...

Какво е нервна система

Като изучаваме физиологията на нервната система, дохождаме до заключението, че нервната система е инсталация, през която минават силите на живата природа. Нервните влакна са живи клетки, проводници на нервна енергия. Тя протича през тях както водата през водопроводните тръби. Ако водата е песъчлива, пясъкът постепенно се утаява по тръбите, докато един ден те окончателно се...

Устройство на човешкото тяло

Всичко, което Бог е създал, съществува в миниатюр и в човека. Всеки човек е някаква струна от Божествения инструмент  и върху нея свирят с лъка си разумни същества.  Тялото на човека е резултат на Божествената енергия. Тя  е създала сегашния човешки организъм. Човек има 12 тела, но засега функционират само четири: физическото, на сърцето (чувствата),...

Управлявамe живота си

Управлявамe живота си и отношенията си с останалите според следните прозрения: Физическата вселена е проявление на моите мисли. Ако моите мисли са туморогенни, те ще доведат до повята на тумор и във физическатареалност. Ако мислите ми са съвършени, те ще сътворят физическа реалност, преизпълнена с любов. На сто процента съм отговорен за създаването на физическата...

МИСЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ СИ СМЪРТЕН

Когато човек знае, че след две седмици ще бъде обесен, това удивително концентрира мисълта му. — доктор Самюел Джонсън Смъртта не обезсмисля съществуването ни, а напротив – изпълва ни с воля за живот и целеустременост. За щастие можем да почерпим от тази енергия и без да е необходимо да умрем. Излиза, че ако приемем несигурността...

Планиране преди раждането

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ПЛАНИРАНЕТО преди раждането – особено планирането на болезнени предизвикателства – може да ви се стори учудваща. За повечето от нас тази идея е нов и коренно различен начин да гледаме на света и нашето предназначение в него. Колкото по-травмиращи са предизвикателствата, толкова по-трудно може да бъде приета концепцията. Не е нужно да бъдете...

Защо планираме предизвикателства

Жизненият план се оформя така, че да преживеем това, което не сме, преди да си припомним кои сме всъщност. По този начин изследваме дисхармоничните звуци в земния си живот, преди да пресъздадем симфониите на Дома. Наричам подобни жизнени схеми “план за обучаване чрез противоположности”. Така например някоя дълбоко състрадателна душа, която желае да се опознае...

Обичай всичко, което се случва

След като сме проумели, че някои неща, особено злощастията, са извън нашия контрол, разделили сме се с розовите си мечти и сме готови да приемем това, което ни се случва, следващата стъпка е да посрещнем съдбата си с любов и несломима бодрост. Така превръщаме това, което трябва да направим, в шанс, който ни се дава....

ЖЕЛАНИЕ ЗА ДЕТЕ

Понастоящем детето вече не „пада“ от небето, а „идва“ тогава, когато родителите му са го програмирали. Някога децата са се правели неволно, просто защото два­ма души са се оженили и са имали сексуални отношения в рамките на брака си. Ако след няколко месеца „не ставало нищо“, мъжът и жената започвали да се безпокоят дали изоб­що...

Kаква е ролята на брака

А каква е ролята на брака в цялата тази бъркотия, ка­къв фактор се явява той в любовта – структуриращ или деструктуриращ? Зависи – отговорът на този въпрос не е никак еднозна­чен. Има партньори, които, след като се опознаят, прие­мат различията си, продължават да ценят качествата си и да толерират недостатъците си. Те вече не са...