Защо не си спомняме миналите животи

Защо не си спомняме миналите животи


Още преди да дойдеш на Земята, ти си взел решение да нямаш спомени от предишните си преживявания, защото те биха те объркали и биха ти попречили да твориш. Решил си да имаш само усещане, Напътствие, което извира отвътре.

Определил си, че това Напътствие ще идва под формата на емоция, която ще усещаш.

Твоето Вътрешно Аз не може да ти отвърне с мисъл в момента, в който ти излъчващ мисъл и затова ти изпраща чувство, с което ти показва дали това, което мислиш, говориш и правиш, съответства на твоето по-голямо, по-висше намерение.

Всеки път, когато излъчваш съзнателно намерение за нещо, което искаш, твоето Вътрешно Аз го взема предвид.

Когато си по-осъзнат за това, което излъчваш под формата на намерение: „Аз искам, аз възнамерявам, аз очаквам”, твоето Вътрешно Аз има възможност да вземе предвид всичко това, за да ти даде по-ясно, по-точно и по-конкретно Напътствие.

Понеже не осъзнават, че сами творят живота си, повечето хора не излъчват съзнателни намерения.

Те се ограничават с това да приемат всичко, което идва при тях, защото не разбират, че сами го привличат.

При тези обстоятелства обаче, е трудно да допускаш, защото гледаш на себе си като на жертва.

Чувстваш се уязвим, усещаш, че не можеш да контролираш това, което идва при теб, затова чувстваш нужда да се предпазваш от всичко, което би могло да те сполети, без да осъзнаваш, че сам каниш това, което идва в живота ти.

Точно затова казваме, че преди да пожелаеш да приемеш (да допуснеш) себе си или някой друг, трябва първо да разбереш как получаваш нещата, които идват при теб.  


Абрахам