Покашлянето като симптом

Покашлянето се определя като болестно състояние само когато се появява твърде често, започва да се превръща в тежест за засегнатия и да прави впечатление на околните. То представлява опит за почистване на дихателните пътища, предшестващ вземането на думата. По този начин то просто се е наложило като сигнал за обявяване на желание за изказване. Който...

Ритуали в нашето общество

Всички известни стари култури са притежавали без изключение една обща черта: от символите те създавали ритуали за особените житейски преходни фази, но също и за ежедневието и неговите изисквания. Единствено модерният човек вярва, че може да преживее без ритуали, и ги смята за наследено суеверие. На този фон е още по-смайващ големият брой ритуали, запазили...

Вредата от потиснатите емоции

Повечето хора сдържат емоциите си, което значи, че ограничават потока на енергия през тялото и съответно през сърцето си (вратата към душата и извора на любов). С други думи те задържат любовта! Всичко е любов, а всичко, което не е любов, е изкривена любов. Всичко се свежда до любовта. Както пее великият Луис Армстронг: „Когато...

За брачните стратегии

Лекция във ветеринарен институт:Преподавателят:— Добрият бик производител извършва до12 съвкупления на ден…Женски глас от първия ред:— Колко, колко???Преподавателят:— До дванадесет.Женски глас от първия ред:— Повторете, моля ви се, по силно това запоследния ред!Мъжки глас от последния ред:— Извинявайте, с една или с дванадесеткрави?Преподавателят:— Разбира се, че с дванадесет!Мъжки глас от последния ред:— Повторете го по-силно...

Завистта

Някой път у вас се заражда чувство на завист, не сте свободни, завиждате някому. Защо? Виждате някой по-хубаво, по-изящно облечен от вас, или пък срещнете някой духовно по-напреднал от вас. Какво трябва да направите? – Извадете огледалото си и забележете каква разлика има в изражението на очите ви, в цвета на лицето ви сега и...

Влиянията и внушението

ВЛИЯНИЯТАСветът е пълен със същества, изостанали в своето развитие, които влияят на човека. Много от тия същества нямат нищо общо с даден човек, но го нападат със своите лоши мисли. Някои пък имат роднински връзки с тях. Те са деди, прадеди на даден човек и като не могат сами да се ориентират в невидимия свят,...

  • 1
  • 2