Информация и знание

Вземаме тълковния речник и намираме думата „информация“. Информация – сведения за заобикалящия ни свят и за протичащите в него процеси, възприемани от човека или от специални устройства. Знание – непосредствено възприемане на действителността. Да знаеш – означава да изпитваш нещо, да го преживяваш. Значението на думата „знам“ се предава по-точно от старославянската дума „познавам“. Познавам...

Какво е успехът?

Западният линеен модел е ориентиран към успеха, който се определя като придобиване на вещи или завоюване на обществено положение. Като видите мъж и жена с дрехи и обувки по поръчка, със скъпи бижута, в луксозна кола, вероятно бихте си помислили, че са преуспели. Повечето от нас смятат, че успехът се измерва във вещи и е...

Възхитителното изкуство на писането на писмо

Един прекрасен и органичен начин да се изразите творчески е чрез изкуството на писане на писмо. Не говоря за набързо написания отговор по електронната поща, а по-скоро за възхитителното, написано на ръка (или напечатано) писмо върху хубава хартия (може би ръчно украсена или приятно ароматизирана) или върху красива картичка. Създаването на такова писмо може да...

Принципи на самоорганизирането

„Значителните неща никога не трябва да бъдат оставяни на произвола на незначителните.“ Гьоте Бихте ли отделили няколко минути, за да напишете   кратки   отговори   на   двата   въпроса: 1. Кое е нещото, което бихте могли да правите (но не го правите сега) и което, ако го правите редов­но, би предизвикало огромна, положителна промя­на във вашия личен живот?...

Принципи на личното ръководене

„Нещата, които лежат пред нас и зад нас, са незначителни в сравнение с нещата, които са в самите нас.“ Оливър Уендъл Нопнс Препоръчвам ви да намерите място, къде­то ще бъдете сами и никой няма да ви прекъсва, докато четете следващите няколко страници. Освободете съзнанието си от всичко, освен от това, което чете­те и което ще...