ПОСТТРАВМАТИЧНО СТРЕСОВО РАЗСТРОЙСТВО

Има ситуации, които надхвърлят възможностите на индивида да ги овладява, независимо от неговата личностна издържливост: житейски събития като тероризъм и мъчения, природни бедствия, особено при децата – първата среща със смъртта на любимо същество и пр. могат да доведат до по-трайни психични последици. Същото важи и за биологичните стресори. Надхвърлящите възможностите за справяне и реадаптация...

КРИЗИ НА ЛИЧНОСТТА

Кризисната ситуация поставя личността в трудно разрешим конфликт, които може да бъде вътреличностен, междуличностен или социален. Неразрешимостта, или поне трудното за личността решение на конфликта, поражда силно емоционално напрежение и преживяване за дълбоко нарушено душевно равновесие. Проблемните ситуации, предизвикващи кризи, могат да бъдат наи-разнообразни: – криза в брачните отношения, – в отношенията между поколенията, –...

Какво представлява паническото разстройство

Разстройството се характеризира със спонтанно възникващи и нерегулярно повтарящи се пристъпи на паника – засилена тревожност, която нараства до степен на ужас. Съпровожда се от силен вегетативен дистрес – сърцебиене, задушаване, болки в гърдите, световъртеж, гадене, изпотяване, тремор, дереализации и деперсонализации. По време на пристъпа хората изпитват силен страх, че ще изгубят съзнание, ще припаднат,...

Диагностични критерии за депресия

Съвременната цивилизация не ни спестява неблагоприятни събития с личен или масов характер и най-честата реакция на цивилизования човек днес е депресията. При депресията може да се проследи един континуум от нормалната тъга, изпитвана от всеки човек /при нещастие, загуба на близък или на връзка с особена емоционална значимост, разруха на ценностната система, неуспех и пр./,...

Класификация на защитните механизми на „аза“

   Първични, нарцистични защити: Отричане /denile/ – мъчителната реалност се отхвърля, не се приема, независимо от нейната очевидност /напр. не се приема съобщена неблагоприятна диагноза/. -Деформиране /изкривяване/ на реалността /напр. нереалистични мегаломанни убеждения за собствени или на детето способности/. – Примитивна идеализация – определен обект се вижда нереалистично съвършен /възлюбеният напр./ – Прожекция — собствени...

Теории за същността на агресията

Обикновено под думата агресия повечето хора са склонни да разбират нападателно действие с увреждащ резултат. Това е така за животинските видове, при които агресивните действия са чисто нагонна изява и тяхната цел е съхранението на живота и поколението И все пак човешката агресивност е различна от тази на животните. Тя е осъзната, волево насочвана, отключвана...

Мозъкът получава обратна връзка от тялото

Емоциите не просто обогатяват живота ни – те са и тайната в основата на избора ни какво да правим по-нататък във всеки един момент. Лесно е да си представяме мозък, командващ тялото отгоре – в действителност обаче мозъкът получава постоянна обратна връзка от тялото. Физическите сигнали от тялото изпращат бърза сводка за това какво става и какво...

Има ли свободна воля?

Невронауката не разполага с идеални експерименти, които да изключат напълно свободната воля; това е сложна тема, а и нашата наука може просто да е твърде млада, за да я обхване в нейната цялост. Но да допуснем за момент възможността наистина да няма свободна воля. На пръв поглед един такъв предсказуем живот не звучи като нещо,...

ТРЕВОЖНОСТ

Тревожността, когато съответства по своята изразеност на конкретната ситуация, е една природосъобразна реакция. Тя е един от механизмите, сигнализиращи за необходимостта от подготовка на организма да реагира при променящи се ситуации, изискващи екстремно напрежение, както физическо, така и психическо. В резултат на развитието на мисловната дейност човекът притежава уникалната способност да предвижда евентуалния резултат от...

Как предвиждаме бъдещето

Всяко решение е свързано с миналите ни преживявания (съхранени в състоянията на тялото ни), както и с настоящата ситуация. Историята с решенията обаче има и още един елемент – предвижданията за бъдещето. Из цялото животинско царство всяко създание е устроено така, че да търси възнаграждение – храна, вода, пари, мода, образование… Проблемът при всяко възнаграждение, било...

  • 1
  • 2