Писмо до моето бъдещо Аз

Познаването на себе си и дълбоката ни същност, ни позволява да правим избори с увереност и самочувствие. В навечерието или в началото на Новата година ви предлагам да напишете писмо до вашето бъдещо Аз след 1 година. Представете си, че сме 31 декември 2020г. или е началото на 2021г.  Разкажете в писмо кой сте вие,...

Очакванията ни към другите.

Една от най-срещаните трудности във взаимоотношенията е очакванията, които имаме към другите хора. Как да се държат с нас. Как да говорят с нас. Как да изглеждат. Какво да чувстват с нас. Как да са ни винаги в услуга и да разчитаме на тях. Как да ни карат да се чувстваме с тях. Какво да...

За кого е положителното мислене?

Мислиш положително: –         Навън вали – днес е един прекрасен ден! Мислиш неположително: –         Навън вали – днес е един ужасен ден! За какво ни помага положителното мислене? Настройваме се на една по-висока вибрация – настройваме се на вълна радост и настроение. Не обръщаме внимание на дреболии (не издребняваме). Мислим мащабно, а не сме фокусиране...

Какво стимулира мисълта?

Импулсите, които стимулират мисълта, са десет: 1. Желание за секс 2. Любов 3. Копнеж за слава 4. Музика 5. Приятелство между хората 6. Съюз между двама души 7. Съвместни премеждия 8. Самовнушение 9. Страх 10. Алкохол Копнежът по секс е най-ефективният от импулсите.  Половият инстинкт е най-интензивният и най-силният от всички стимули на мисълта. Осем...

Гневът като учител.

Когато гневът се използва в негативен смисъл – като разрушаване, като нещо деструктивно, гневният  човек е като ковач с пирони по стена. Остава дълбоки бразди, дори да извади след време пироните. Когато се търси ползата от гнева, той би могъл да се превърне в добър учител, като “урок”, който носи познание. Всеки гняв започва от...

Контакт и стилове на контакт.

    В гещалттерапията съществуват няколко механизми, които представляват психологически защити. Всеки от тях ни служи като един здрав начин за приспособяване към социума, но когато се фокусираме прекалено в тях, стават нездрави, невротични и ни пречат.  Сливане (конфлуенция) При този защитен механизъм  човек  се слива с околния свят, става едно Аз с Другия (другите)....

Отричане на отговорността.

Особен тип избягване на отговорността често се наблюдава при хора (по принцип хистерични личности), които отричат отговорността, като преживяват себе си като невинни жертви на събитията, които те сами (неволно) са задействали. Друг начин за отърсване на отговорността е да си временно „не на себе си„. Има хора, които влизат във временно ирационално състояние, в...

Как да се сприятелим с тялото си?

Да сме приятели с телата си е изкуство. Какво усещаме в тялото си? Живеем ли в страх, значи имаме тяло нащрек. Изпитваме ли гняв – имаме гневно тяло. Хора, малтретирани в детството, имат тела стегнати и готови за отбрана. За да имаме хармонична връзка с тялото си, е добре да започнем да осъзнаваме усещанията си...

Как се разболяваме?

Най-честата причина за разболяване е страхът дали не сме болни от нещо страшно и неизлечимо. Основания за това се появяват на всяка крачка, ако ги търсим. Например: някой колега, приятел, роднина в болен и започваме да се взираме да не би и ние да сме болни от същото, да не би вече съответния болен човек...

Защо си  „поръчваме“ болести?

Една от причините за възникване на болестта е несъзнателни изгоди. Болестта дава възможност да се решат някакви въпроси, с които не бихме могли да се справим, ако не сме болни. 1. Болестта е начин да получим внимание. Най-често децата си „поръчват“ заболяване, защото има нужда от душевна топлота и грижа от родителите си. Те обаче...