Законът за изобилието

Законът за изобилието гласи, че изобилието на живота ни се полага като наше духовно наследство. To във всеки момент е на наше разположение. Чрез нашата погрешна духовна нагласа и липсващата ни вяра често все пак бива предизвикано ограничаване на нашето вътрешно и външно богатство – и по този начин липса. Щом като човек осъзнае, кой...

Пътят на най-малкото вложено усилие

Всичко „се случва” без всякакво усилие и ако не се случва така, то това само показва, че по-друг начин това би могло да стане по-лесно! Животът винаги върви по пътя на най-малкото вложено усилие, т.е той пести енергия. Когато се намираме във фаза на разпускане, ни спохождат най-важните идеи. Творческо въображение, вдъхновение не могат да...

Ум царува, ум робува, ум патки пасе

„Едва ли може да има нещо по-вредно от човек, притежаващ знания в областта на най-сложните науки, но без добро сърце. Той употребява всичките си знания в името на злото“. Нелсън Мандела Трябва да отбележим: основният пропуск на неудачниците е в обстоятелството, че те не искат, не могат или не осъзнават причината на всичките си несполуки....

Практикувайте строга любов

Златната нишка на всеки много успешен и изпълнен със смисъл живот е самодисциплината. Тя ви позволява да правите всички онези неща, които дълбоко в сърцето си знаете, че трябва да правите, но все не ви се иска да започнете. Без самодисциплина няма да си поставяте ясни цели и няма да управлявате времето си ефективно, няма...

Научете се да мълчите

Кога за последен път сте намерили време да помълчите и да не правите нищо? Кога за последен път сте откраднали няколко минути, за да се насладите на способността на усамотението да възстановява, пренасочва и съживява съзнанието, тялото и духа? Всички велики философски традиции в света стигат до едно и също заключение: за да се свържете...

Четири нужди за човешкото съзряване

Съществуват четири неотменни нужди за човешкото съзряване. Те съществуват едновременнозаедно и се надграждат взаимно – като пирамида. ПЪРВА: дълбокото усещане на детето за контакт и връзка с хората, които отговарят за него. Имайте предвид, че важното е усещането на детето за привързаност; това няма нищо общо дали и колкородителите го обичат и се чувстват свързани...

Проявление на инстинктивното начало

Учените дори са въвели специален термин – „примативност“ (да не се смесва с примитивност!), който показва степента на проявеност на вродените инстинкти в поведението на човека. Високо примативни са хората, при които инстинктивното начало в поведението е силно проявено, т.е. те вземат решения, ръководейки се преди всичко от инстинктите си. Ниско примативни са хората, при...

Не губете перспектива

Ето една стара приказка. Откарали един ден някакъв човек със сериозно заболяване в болнична стая, където на леглото до прозореца лежал друг пациент. Двамата се сприятелили и този до прозореца от време на време поглеждал навън и после в продължение на часове забавлявал своя прикован на леглото спътник с ярки описания на света отвън. Някои...

Да разгърнем собствения си потенциал

Какъв е в действителност божественият замисъл за мен? Какъв е моят личен енергиен потенциал, който напира да се разгърне? 1. Вътрешният потенциал е неограничен и безкраен. В този потенциал сме едно цяло с Едната сила, част от тази сила. Няма граница, няма разделяне между „моето енергийно поле” и Едното енергийно поле. В това енергийно поле...

Езикът на живота

Всичко, което изживяваме, е едно послание. Животът непрекъснато ни „говори”. „Езикът на живота” е най-важният „чужд език”, който би трябвало да научим. Ако усвоим този език, сме се научили да разбираме нашия живот и да се справяме с него Животът ни казва на неговия език, как можем да бъдем щастливи. Да живеем действително е наше...