От усещането към представата

Основи на зрението Зрението започва със светлината, която преминава през предпазната обвивка на окото. Тази обвивка, роговицата, е прозрачен пласт, който предпазва окото. Светлината след това преминава през зеницата, отвора в центъра на ириса; след това през лещата и стъкловидното тяло. Лещата е прозрачна мембрана, разположена зад ириса. Тя може да се свива или отпуска,...

Фокусирана работа върху тялото

Последният компонент на холотропната терапия – фо­кусираната работа върху тялото – се използва само когато е уместно. Много сеанси са с гладък ход и при тях не са необходими никакви интервенции. В някои от тях хипер­вентилацията не задейства никакви трудни емоции или неп­риятни физически прояви и води до прогресивна релакса­ция и до чувства с екстазна...

ТЕРАПЕВТИЧНИ ЕФЕКТИ ОТ ИНТЕНЗИВНОТО ДИШАНЕ

От векове е известно, че чрез включващи дишането тех­ники е възможно да се предизвикват дълбоки промени в съзнанието. Процедурите, които са били използвани за та­зи цел от различни древни и незападни култури, обхващат много широк спектър – от драстичните намеси в дишането до фините и софистицирани упражнения на различните ду­ховни традиции. Например първоначалната форма на...

Втори сеанс по холотропно дишане

Във втория ми сеанс по холотропно дишане навлязох на­пълно в преживяването за около 10 минути Започнах да мятам глава насам-натам и се потопих в същите ритмични движения като предишния ден. Те бързо ескалираха в напълно развихри­ла се „сцена” Мятах се по матрака, много гневно го удрях и крещях високо Джеймс, Пол и Тара здраво държаха...

Първи сеанс по холотропно дишане

Когато беше мой ред, първо преминахме през процес на отпускане на тялото и след това започнахме да дишаме по-дълбоко и по-бързо Музиката се изливаше около нас В рам­ките на може би десет минути ръцете и краката ми се гърчеха. През следващите десет или петнайсет минути разумът ми се бореше, за да задържи контрола. Погълнаха ме...

Процедурата на холотропната терапия

Основните елементи на холотропната терапия са използване на хипервентилация, музика и работа върху тялото. Принципите на холотроп­ната терапия са много прости. През подготвителния пери­од, предшестващ емпиричните сеанси, пациентите се запоз­нават с разширената картография на психиката, която включва нивото на биографичните спомени, елементите на процеса умиране и прераждане и спектъра на трансперсо­налните преживявания. Много ясно им...

Трансперсоналните измерения на психиката

За емпиричната секвенция смърт — прераждане е типич­но и това, че тя открива достъп до сферата на трансбиогра­фичното в човешката психика, т. е. онова, чието най-добро определение би било трансперсонално. С други думи, пери­наталното ниво на несъзнаваното е свързващото звено меж­ду биографичната и трансперсоналната сфера или между индивидуалното и колективното несъзнавано. В повечето случаи трансперсоналните...

Ако слабо място Ви е коремът

Разположен между гръдния кош и тазовата купа, коремът е далеч от техните защитни способности. От изправянето на тялото на два крака той е пострадал най-много. При движението на четири крака поне вътрешностите са били прикрити в коремната кухина. За горното покритие се е погрижил гръбнакът, крайниците са гарантирали фланговото осигуряване; отдолу го е защитавала земята,...

Спасението от хроничната обида

Човек не може да не се обижда. Под обида аз разбирам не само открита вражда, която води до разрив в отношенията. За нашия организъм не минава незабелязано нито едно, дори бързопреходното и нефиксирано несъгласие с проблемната ситуация или с някой от околните. Всички неизказани и непростени обиди се натрупват и в крайна сметка задължително довеждат...

Семейни констелации

“Семейни констелации“ e съвременен групов терапевтичен метод, особено ефективен в разкриването на несъзнаваните механизми, които управляват динамиката на семейната система, от която, неизменно, всеки един от нас е част. Работата с този метод ни води отвъд обичайните представи, за това „как стоят нещата”, кое е правилно и кое -не, показва ни връзки и закономерности, които...