Методи за превключване на вниманието

Те са най-прости и се използват най-често в ежедневния живот. Те са свързани с това да натоварите ума си с контролирани мисли, вместо с неуправляеми разсъждения. Например, когато разтърсвате дрънкалката над плачещото бебе, вие използвате именно този метод – превключване на вниманието. Да този момент бебето е било съсредоточено върху някакъв, известен само на него...

Всички искат силен мъж

По-голямата част от жените се стремят несъзнателно да си намерят мъж, когото инстинктът им приема за „силен“. Разбира се, понякога може да ги срещне човек, но те са по-скоро изключения, отколкото норма. Цивилизацията грижливо премахна необходимостта човек да е смел и физически силен – в стабилното общество тези качества просто няма къде да се проявяват,...

Да отстраним несъзнателните програми

Ние изпълняваме програми, заложени в подсъзнанието ни Нашето подсъзнание е своеобразен „склад“ за различни убежде­ния, нагласи, стереотипи, страхове и други програми, от които ние се ръководим несъзнателно при вземането на поредното решение. Една част от тези програми е напълно позитивна и прави живота ни по-прост и по-предсказуем. Например, вътрешните убеждения от типа на „Трябва да...

Можем да сме богати. А здрави?

ВЪЗМОЖНО Е някои да си помислят, че непрекъснати­ят стрес съпътства само онези, които се страхуват за всеки залък хляб, които са бедни или живеят от заплата до заплата, броейки всяка стотинка. Уви! Никакви богатства не ни спася­ват от страховете. Днес повечето от нас живеят в състояние на морална деградация, недоверие, а понякога и ненавист към...

ОТ КАКВО СЕ СТРАХУВАМЕ НАЙ-МНОГО?

Да поговорим за това, откъде се взима у нас страхът, къде са неговите най-дълбоки корени? Страхът от живота е свър­зан със страха от смъртта. Свързан е с неразрушим генети­чен код, защото всичко, което се ражда в материално тяло, в материална обвивка, неизбежно ще умре. За съжаление, този код не може да се премахне. Но хората...

СЕМЕЙНА ПСИХОТЕРАПИЯ

Техники в семейната психотерапия В семейната психотерапия намират приложение различни техники.Конкретния избор зависи от вижданията на терапевта за целите, от теоретическата му ориентация и отособеностите на членовете на семейството. Могат да бъдат индивидуални и групови, общотерапевтичниили специфични, само за работата със семейства. Някои от по-често използваните техники са: Даване на указания (директиви) Състои се в...

Приемане/одобряване

Щом веднъж определиш с приемлива точност кое е вяр­но за теб, следващата задача е изцяло и напълно да при­емеш истината. Това включва и приемане на дългосроч­ните последствия от предвижданията ти. Огледай физическото си тяло. Здраво, стегнато и силно ли е? Или е болно, провиснало и слабо? Какво пред­виждаш, че ще се случи, ако запазиш сегашните...

Възприятие

Възприятието е най-основният аспект на истината. Ако искаш да подобриш дадена страна от живота си, трябва да насочиш вниманието си първо към нея. Напри­мер ако искаш да разбереш как вървят отношенията с партньора ти, можеш да започнеш с въпроса: „Как се чувствам в тази връзка? Кои елементи от нея ме удовлет­воряват? Кои се нуждаят от...

Животът ни учи как да не осъждаме

Как изглежда „резервоара“ за негативни преживявания Да си представим, че всички негативни емоции, които изпитваме, когато животът не съвпада с очакванията ни, се събират във вид на някаква течност в специален съд, който се нарича „резервоар“ за негативни преживявания. През специална тръба тази течност се стича отгоре в „резервоара“ за негативни емоции и се събира...

Първи принцип на личностното изра­стване

Истината е първият принцип на личностното изра­стване и развитие. Ние се развиваме като човешки съ­щества най-вече като откриваме нови истини за себе си и своята реалност. Независимо как живееш, безспорно ще научиш някои важни уроци, но можеш да ускориш из­растването си, като съзнателно търсиш истината и обърнеш гръб на лъжите и отрицанието. Истинското израстване е...