Нашите грешки могат да бъдат наши добродетели

Ето един страхотен начин, по който да заобичаме сянката си. Погледнете на своите т.нар. грешки и всички неща, които не харесвате у себе си, като на ваши активи. Когато приемете тези качества и се научите как да овладявате амплитудата на всяка “грешка”, те могат да са ви от полза. Тогава вашите слаби страни могат да...

Предимство ли е силната воля

Думата „воля” може да се тълкува като „непоколебимост”, което пък може да означава „целенасочено мислене”. Но всичко това звучи много по-трудно, отколкото е в действителност. Просто да бъдем упорити в мислите си за онова, което предпочитаме да изживеем. Струва ми се, че повечето хора в нашето общество израстват и се развиват до към 25-35 годишна...

Освобождаване от психичното време

„Психическо време“ – това е отъждествяване с миналото и непрестанно натрап­чиво проектиране в бъдещето. Часовниковото време какво значи? Включва поу­ките от миналото, така че да не повтаряте отново и от­ново едни и същи грешки. – Да си поставяте цели и да рабо­тите за постигането им. – Да предвиждате бъдещето пос­редством модели и закони – физически,...

Съдба и свободна воля

Твърде често тези, които вярват в съдбата, не вярват в свободната воля. Често човек, успял да постигне успех в своята работа, мисли, че успехът се е появил вследствие на дадено нещо, а има и такива, които считат успеха за резултат от положените усилия и мислят, че всичко, което съществува, притежава свободна воля и може да...

За въпросите, отговорите и желанията

Бог ни дарява с изпълнение на нашите желания в два различни случая. Първият е, когато нашето сърце е свободно от всякакви мисли и чувства и пребивава в най-мирното и спокойно състояние. В това време всяко желание, което може да се появи у нас, е подобно на семе, посадено в подходящото време. И ако ни стигне...

Има ли полза от това да се вглеждаме в отрицателните си мисли

Може да ни бъде полезно по следната причина: Когато осъзнаеш, че мислиш за нещо отрицателно, трябва да направиш всичко по силите си, за да спреш да мислиш за него. Ако в теб има някакво много силно убеждение, може да откриеш, че една и съща отрицателна мисъл продължава да изниква в съзнанието ти. Затова непрекъснато ти...

Какви мисли привличаме

Ти живееш в общество, което изобилства от мисловни стимули и когато си отворен и възприемчив към тях, ти привличаш много повече мисли и оттам много повече обстоятелства и събития, отколкото имаш време и желание да поемеш. Само за един час, в който си изложен на влиянието на медиите, ти се предлага огромно количество стимули и...

Дълбочинната страна на живота

В съвременната епоха хората считат интелектуалния живот или живота, изпълнен с физически труд, за нормален. За практичен човек се счита онзи, който е надарен със здрав разум, а здравият разум не излиза от своите ограничени рамки. Практичен човек е онзи, който знае как най-добре да удовлетвори своите материални интереси чрез непрекъсната житейска борба. Някои считат...

Способността да не забелязваме

Има една склонност, която постепенно се проявява в човека, развиващ се духовно, и тази склонност е способността да не забелязва. От време навреме тази склонност може да изглежда небрежност, но небрежност проявява не този, който не забелязва, небрежен е онзи, който не гледа. Способността да не забелязваш може да се нарече умение да се издигнеш...

Влиянието на мисълта върху здравето и тялото

Тялото е деликатен и пластичен материал, който охотно се поддава на оформяне от мислите. Tялото е слуга на ума. То се подчинява на неговите команди, независимо дали са зададени умишлено или машинално. Под влиянието на нездрави мисли тялото бързо се разболява и изпада в разруха; под действието на радостни и красиви мисли се подмладява и...