За какво ни е мозъкът

Мозъкът ни участва във всичко, което правим, включително в това как мислим, как чувстваме, как действаме и как се разбираме с другите. Той е органът на личността, на характера, на интелекта и на всяко решение, което вземаме. Когато мозъкът ви работи добре, вие работите добре, а кога­то мозъкът ви е затормозен, е много по-вероятно да...

ЛЕЧЕНИЕ С МИСЪЛ

Болестите се лекуват с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка болест от човешкия организъм. Мощно нещо е словото. Мощна е и човешката мисъл. Достатъчно е човек да приложи съзнателно, с вяра мисълта си, за да опита силата й. За това е нужна воля. Чрез мисълта се лекуват хора от неизлечими, страшни болести. Повярва ли в...

ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЕ

Всяко наше външно действие е израз на действие, което става вътре в духовния свят. Всяко дисхармонично движение във физическия свят произвежда дисхармония в астралния. Всяка дисхармония в астралния свят се отразява и на умствения. Щом вътрешният свят се уравновеси, ще се възстанови хармония и в движенията на външните крайници. И тъй, мисълта се отразява върху...

Упражнение за дишане

Бавно издигнете ръцете над главата и дълбоко поемете въздух. С издигане на ръцете се повдигат и очите нагоре. Задържане на въздуха известно време. Бавно сваляне на ръцете надолу, издишване и бавно сваляне на очите надолу. Дихателно упражнение. Двете ръце се простират настрана, хоризонтално, с отворени длани, обърнати нагоре. 1. Вдишване — бавно се вдишва въздух...

ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ДИШАНЕ

Всяка Божествена енергия, която слиза отгоре, трябва да мине първо през дихателната система, оттам да се качи в ума и после да слезе в сърцето. Дишането у всеки човек е различно. То се определя от степента на неговото развитие. Болният обикновено диша бързо. Животните също дишат бързо. Здравият човек диша плавно, спокойно, в зависимост от...

СИНДРОМЪТ НА САМОИЗЦЕЛЕНИЕТО

ИСКАМ специално да обърна вашето внимание на това, че вярата в себе си, в собствените възможности да се победи болестта няма нищо общо с опитите за самоизцеление по най-различни „чудодейни“ начини. Днес хората са подложени на такъв ураган от алтернативни методи на лечение, че можеш да откачиш кой от тях да избереш. Нашият човек като...

Промяната като избор, а не като реакция

Човешката природа е такава, че отбягваме промяната, докато положението не се влоши и не почнем да се чувстваме толкова зле, че вече не можем да про­дължаваме, както досега. Това важи както за отделните индивиди, така и за обществото. Чакаме да ни връхлети криза, травма, загуба, болест или тра­гедия, за да се вгледаме кои сме, какво...

ВАШИЯТ КВАНТОВ АЗ

Някога физиците делели света на материя и мисъл, а по-късно – на материя и енергия. Смятали ги за напълно отделни неща,… но те не са! Въпреки то­ва дуализмът съзнание-материя е оформил ранния светоглед на човека – че реалността е по същността си предопределена и хората не могат да напра­вят нищо, за да я променят чрез...

Квантовият ни Аз

Някога физиците делели света на материя и мисъл, а по-късно – на материя и енергия. Смятали ги за напълно отделни неща,… но те не са! Въпреки то­ва дуализмът съзнание-материя е оформил ранния светоглед на човека – че реалността е по същността си предопределена и хората не могат да напра­вят нищо, за да я променят чрез...

Как мисълта предизвиква стресова реакция

За жалост, има някои разлики между Хомо сапиенс и животинските обита­тели на нашата планета. Всяко нарушаване на химичния баланс на тялото се нарича стрес. Стресовата реакция е вроденият отговор на тялото, ко­гато балансът му се наруши, и то се стреми да си възвърне равновесието. За разлика от животните, ние имаме способността да задействаме тази реакция...