Да променим стандартните си реакции

Всеки кон си мисли, че неговият товар е най-тежък. Томас Фулър Ако човек се занимава с йога или някакви методи за развитие на свръхспособностите, той би могъл с усилие на волята да „изключва“  рецепторите за болка и да не реагира изобщо при нараняване на тъканите на тялото си. Можем да видим такива хора по телевизията...

Понятието „идеализация“

Да идеализирате означава да отдавате прекалено, преувеличено, извънредно голямо значение на някой важен за вас аспект на живота. Преувеличаването се проявява в това, че вие изпитвате продължителни негативни преживявания, когато реалният живот не съвпада с вашите очаквания. Идеализация възниква например тогава, когато в представите ви съществува някакъв идеален модел за начина, по който трябва да...

Омразата

Който мрази, се намира под влиянието на Марса. Цветът на омразата е черен. Омразата е микроскопическа величина… Тя е микроскопическа наистина, но като влезе в кръвта на астралното тяло на човека, тя се размножава и със своите нечистотии трови човека. Омразата е в състояние да унищожи човека. Омразата се обезсилва благодарение на мъдростта. Обаче, акоомразата...

Живей в настоящия момент

За да забравиш общата картина, номерът е дасе съсредоточиш в детайлите.— Чък Паланюк В личния си живот ние не се задоволяваме да решаваме текущите задачи, а потъваме във вечни размишления какво „означава” това или онова, дали е „справедливо” или не, какво „стои зад него”, как постъпват другите около нас и пр. И след това се...

Обективност на психологическите закони

Когато вали дъжд, ние си седим в къщи или си вземаме чадър, но не ругаем небето и облаците. Ние знаем, че законите на природата не зависят от нас и просто се стремим, колкото е по силите ни и възможностите ни да се адаптираме към тях. Но ето, възниква конфликт в семейството, в службата, на улицата...

За професията и призванието на психолога

Авторитетът на една изследователска област или наука се прави от живи хора. Физиката е велика наука, защото в нея са работили блестящи личности като Архимед, Паскал, Нютон, Планк, Айнщайн. На всеки обикновен физик магически се отстъпва мъничко от рационалното излъчване на тези и други велики хора до доказване на противното, разбира се. Голямата психология, която...

Влечението към силни емоционални състояния

Хората имат още една особеност, която няма отношение към инстинктите и различните видове ментални залъгалки. Става дума за несъзнателното влечение на хората към високо емоционални (т.е. високо енергийни) състояния, към които се отнася и любовта. Както на всички е добре известно, любовта е много приятно кипене на енергии (жизнени сили) в организма на човека. А...

Парите като заместител на любовта

Парите нерядко ни служат като заместител на любовта, дори и отвъд смъртта – под формата на наследство. Понякога наследниците разбират едва при отваряне на завещанието, че очевидно са били обичани или най-малкото – харесвани. Често обаче разбират и противното – че отвъд смъртта ги на­казват заради непроявена обич към покойника. Фактът, че и тук се...

Целебният потенциал на музиката

В холотропната терапия използването на хипервенти­лацията за предизвикване на НСС за целите на изцелява­нето се комбинира с емоционално наситената музика. По­добно на холотропното дишане, музиката и другите форми на звукова технология от хилядолетия са използвани като мощни средства за промяна на съзнанието. Доб­рата музика, изглежда, е особено ценна в НСС, където из­пълнява няколко функции. Тя...

Възможности за лични връзки

„Най-лошата самота е тази да си лишен от искрено приятелство.“ Сър Франсис Бейкън Някои хора предпочитат да са напълно моногамни, изби­райки един романтичен партньор, докато смъртта ги раздели. Други предпочитат серийна моногамия, като имат няколко партньори един след друг или избират по­лигамии връзки с няколко партньора едновременно. Едни избират въздържанието и канализират романтичната си енергия...