Kаква е ролята на брака

А каква е ролята на брака в цялата тази бъркотия, ка­къв фактор се явява той в любовта – структуриращ или деструктуриращ? Зависи – отговорът на този въпрос не е никак еднозна­чен. Има партньори, които, след като се опознаят, прие­мат различията си, продължават да ценят качествата си и да толерират недостатъците си. Те вече не са...

Съществуват само „задоволителни“ майки

Съществува ли изобщо дете, което да е имало ДОБРА майка? Съществуват само „задоволителни“ майки, тоест майки, ко­ито налагат на детето „поносими“ фрустрации. През първите месеци от живота ся то изразява потребностите си само чрез плач и затова е неизбежно неговата майка (или баща) не ви­наги да им отговаря адекватно. Впрочем през най-първите дни единствената му...

Поведение, показващо лоша самооценка

Поддържането на здравословна самооценка изисква ежедневни усилия. Чака ни много работа, ако проявяваме някой от следните навици:• изпитваме ревност;• говорим лошо за себе си;• изпитваме вина;• не умеем да правим комплименти;• не умеем да приемаме комплименти;• не се съобразяваме със собствените си потребности;• не си задаваме въпроса какво искаме ние;• излишно се лишаваме от лукс;•...

Психосоматичния език на детето

Как да разберем дали несъзнаваното на детето ни е в хар­мония с нашето? Като наблюдаваме езика на тялото му: ако детето ви яде с охота, ако спи добре, ако плаче само когато иска нещо, ако рита с крачета и размахва ръчички, когато ви чува, че идвате, ако обича да го вземате в ръце, тайният диалог...

Майки и дъщери

Както знаем, още от раждането си детето е „зависимо“ от любовта на своите родители, която е също толкова важ­на за несъзнаваното му, колкото и храната за физическото му развитие. Така че то, естествено., ще прави всичко, за да бъде възможно най-обичаното или „най-обичаната“, поне же говорим за дъщерята. Затова, ако обичта на майката за­виси от...

Отъждествяваме ли се с децата си

Дълг на родителите е да определят граници за децата си, но тези граници трябва да помогнат на децата по-лесно да се приспособят към обществото, а не да отразяват неприспособеността на родителите. Ще се поясня: ако детето ви се превърне в прицел на вашите „неосъществени“ мечти, то вече няма да бъде „то“, а „вие“, преродени под...

Бащинска функция и бащина роля

Каква е разликата между бащинска функция и бащина роля? Разликата е голяма. Ролята на бащата се свежда до ня­кои добре познати на всички ни задължения: да даде името си на своите потомци и да подсигури ежедневието им чрез парите, които печели. Бащинската функция е no-скоро ли­чен дълг, отколкото социално задължение – много мъже изпълняват ролята...

Размисли върху корема

Разположен между гръдния кош и тазовата купа, коремът е далеч от техните защитни способности. От изправянето на тялото на два крака той е пострадал най-много. При движението на четири крака поне вътрешностите са били прикрити в коремната кухина. За горното покритие се е погрижил гръбнакът, крайниците са гарантирали фланговото осигуряване; отдолу го е защитавала земята,...

Как е възможно разгадаването на вътрешния свят

Психологията може условно да се раздели на две части: теории и изследователски практики. Общото за всички тях е, че се отнасят до преживявания, поведения и тяхното обуславяне. Теориите са призвани да дадат адекватно описание и обяснение на реалностите на психиката и поведението във вид на психологическо метапознание. Практиките, от своя страна, са предназначени да проучват...

Ревността е по-страшна от хероина

Макар и не без горчиво съжаление, ни се наложи да се простим с илюзиите, че щастливата любов започва с влюбването. Съществува по-коварен и сложен противник. Той прикри­ва с красиви маски лицето си, обезобразено от най-жестоката и необуздана страст, погубила за цялата история на човечест­вото милиони души. Някой вече е изпитал на гърба си разла­гащото влияние...