Божественият импулс

Първият въпрос, който възниква при споменаването на тази тема, е какво е Божествен импулс и откъде произлиза? Всяко движение, всяка вибрация, всяко действие имат някакъв източник. Затова в Библията се казва, че „Словото беше Бог“. Слово тук означава вибрация, а вибрацията означава движение. Вибрацията е първият, изходният аспект на Създателя. Всеки импулс, всяко движение на...

Упражнение за увереност

Препоръчвам ви да правите това упражнение всеки ден, докато придобиете увереност в себе си и в своите сили. Застанете прави или седнете, изправете гърба и изпънете раменете, усмихнете се. Вие сте стопанин на този свят, вълшебник. Кажете: „Това е моят свят. Аз съм го създал/създала сам/сама заедно с хората до мен, заедно с Майката Природа,...

  • 1
  • 2