Упражнение за увереност

Упражнение за увереност


Препоръчвам ви да правите това упражнение всеки ден, докато придобиете увереност в себе си и в своите сили.

Застанете прави или седнете, изправете гърба и изпънете раменете, усмихнете се.

Вие сте стопанин на този свят, вълшебник.

Кажете:

„Това е моят свят. Аз съм го създал/създала сам/сама заедно с хората до мен, заедно с Майката Природа, заедно с Господ Бог и създавам всеки миг.

Другите хора също са вълшебници като мен.

Аз съм формирал тях, а те – мен.

Всички ние сме свързани помежду си с невидимите нишки на съпричастността.“

Този свят е мой. Сам съм го създал. И всеки миг го пресъздавам.

Аз съм Създател и Вълшебник като Господ. И правя това заедно с Бог.

Небесният Баща ми помага да творя. И хората край мен, и Майката Природа.

Творим заедно с енергията на Любовта и Сътворението. И всички хора също са стопани и вълшебници като мен.

Всичко в този свят съществува за мен, За да ми е в помощ, а аз – на всички останали.

Създателят ми е дал всичко за живот и творчество. И дори нещо повече – Свобода на избор, свобода на волята и въображението. И колосална сила на мисълта, и Слово!

Създател съм по образ и подобие на Бога.

И така да бъде во веки веков!


Синелников, Валерий – Книгата „Ваксина против стрес“